Återvände till folktandvården i Västerbotten

En välkomnande arbetsgivare, intressanta arbetsuppgifter och närheten till familj och vänner lockade Lisa Kastenbom och Niklas Sundling, två utflyttade tandläkare, att återvända till Västerbotten.

Två personer, en sitter en står, undersökningsrum hos en tandläkare. Foto.

Januari 2018 tog Lisa Kastenbom och Niklas Sundling examen från tandläkarprogrammet vid Umeå universitet. Hon, en inflyttad skåning från Helsingborg. Han, en västerbottning från Umeå. Efter att ha studerat tillsammans i fyra terminer fick de upp ögonen för varandra och har varit ett par sedan dess.

När studierna var avslutade ville båda prova på att bo och jobba i en annan del av Sverige och tog sikte på Sala i Västmanland. Lisa fortsatte att ha kontakt med universitetet och Region Västerbotten eftersom hon forskade om karies och livskvalitet på halvtid medan hon arbetade i Sala.

Hemvändare och återvändare

Efter ett och ett halvt år kände båda att de saknade närheten till vänner och familj. Nu stod valet mellan Helsingborg och Umeå.

– Det som i slutändan fick oss att välja Umeå och Region Västerbotten var att alla vi hade kontakt med här kändes så taggade och peppade på att vi skulle komma tillbaka. Vi kände oss riktigt välkomna, så valet blev inte svårt, säger Lisa Kastenbom.

Lisa jobbar på Folktandvården Ersboda, en liten klinik som erbjuder tandvård för både barn och vuxna.

– Jag trivs väldigt bra! Vi är ett stabilt gäng som är måna om varandra och hjälps åt, det fungerar riktigt bra. Det är värdefullt att ha så fina kollegor, säger Lisa Kastenbom.

Niklas som också trivs med sina kollegor jobbar på Folktandvården Idun, en relativt nyöppnad innovationsklinik med modern teknik, som erbjuder tandvård till den som är 24 år och äldre.

– Vi får testa och utvärdera olika smarta lösningar och arbetssätt innan de implementeras i övriga regionen samtidigt som vi bedriver vanlig tandvård. Det är ett väldigt utvecklande arbete, säger Niklas Sundling.

Samarbete med Skellefteå

En vecka i månaden åker dem tillsammans till Skellefteå för att arbeta på Folktandvården City, något som ingår i deras tjänst som kallas för resurstandläkare.

– Vi tyckte att den här typen av upplägg skulle passa oss bra. Det underlättar att vi kan åka dit samtidigt och bo tillsammans. Flera av våra kursare jobbar i Skellefteå så det är trevligt att få träffa och jobba tillsammans med dem ibland, säger Niklas Sundling.

– Vi känner oss alltid välkomna när vi kommer dit. Alla är måna om att vi ska tycka att det känns bra, berättar Lisa Kastenbom.

I och med att bemanningen skiljer sig åt i hela regionen krävs samarbete. Att ta vara på de medarbetare som kan tänka sig att arbeta deltid på orter med ett större behov av personal är en lösning.

Anna Hultman är verksamhetschef på Folktandvården Nord och tycker att tjänsten resurstandläkare, som funnits i ungefär ett år, fungerar mycket bra. Hon menar att utan den extra resurs som det ger skulle det vara svårt för tandvården i Skellefteåregionen att klara sitt uppdrag.

 

Tillbaka till nyhetslistan