NYHETER 2021-07-12

Besöksförbud upphör och besöksrestriktioner införs

Nu lättar Region Västerbotten på vissa åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin. Från och med den 12 juli tas det generella besöksförbudet på länets sjukhus och vårdenheter bort och i stället införs besöksrestriktioner. En enskild verksamhet kan dock besluta om lokalt besöksförbud eller särskilda restriktioner ifall man bedömer att behov finns.

Vårdverksamheterna i Region Västerbotten har sedan våren 2020 haft besöksförbud för att minska risken att få in smitta av covid-19 i verksamheten.  

– Läget är nu väsentligt förbättrat och vaccinationstäckningen i befolkningen stiger för varje dag. Därför har Region Västerbotten beslutat att ta bort det generella besöksförbudet från och med måndag den 12 juli och i stället införs besöksrestriktioner, säger Magnus Hedström, områdeschef för länssjukvårdsområde 1 och tf hälso- och sjukvårdsdirektör. 

Besöksrestriktioner i Region Västerbotten 

Viktigt att tänka på vid besök på sjukhus och vårdenheter i Västerbotten: 

  • Besökare ska vara symtomfria och inte ha träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna.  
  • Håll avstånd till andra och ha god handhygien.  
  • Träffa endast den du är där för att besöka. 
  • Besök helst sjukhuset ensam, om du har behov av stöd får endast en person följa med vid besöket. Vårdnadshavare till barn får alltid medfölja vid besök. 
  • Undvik att vistas i allmänna utrymmen. 
  • Använd munskydd. 
  • Besöksreglerna gäller även dig som är vaccinerad. 

Vissa enheter kan ha särskilda restriktioner, som till exempel BB-/förlossningsavdelningarna i länet som beslutat att ha kvar dessa tillsvidare, men där frågan kommer tas upp igen efter semesterperioden.

För information om vad som gäller, se 1177.se/vasterbotten eller kontakta den aktuella vårdenheten.  

Tillbaka till nyhetslistan