Brita Winsa om året som gått

I slutet av 2018 tillträdde Brita Winsa tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten. I en filmad intervju berättar hon om året som gått och om framgångar och utmaningar.

Brita Winsa reflekterar över hur hon tycker att den nya organisationen har blivit, om ledarskap och vikten av dialog och tillit mellan chefer och medarbetare. Hon lyfter också en personlig erfarenhet från hennes tidigare yrkesliv som läkare kring att känna arbetsglädje och yrkesstolthet.

Se intervjun i sin helhet i spelaren här under:

 

Text och intervju: Thomas Jonsson
Foto: Jan Alfredsson
Film: Klas Sjöberg 

Tillbaka till nyhetslistan