Styrande dokument och länkar

Här hittar du som vårdgivare dokument och länkar som förtydligar eller på annat sätt är relevanta för uppdraget inom Hälsoval Västerbotten. Det kan till exempel vara policies, rutiner, överenskommelser och prislistor.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder

Kommunal samverkan, vård och omsorg

Vård och behandling

Vård till migranter

Rehabilitering och habilitering

Diagnostik och medicinsk service

Läkemedel

Tolkservice

Patientavgifter och sjukresor

Kassahandboken finns tillgänglig via regionens intranät, ämnesområde Hälso- och sjukvård > Handböcker > Handböcker NCS Cross > NCS Cross Bokningsunderlag/Kassaregistrering/Besöksstatistik

Informatik, medicinsk teknik, telefoni

Information och marknadsföring

Telemedicin och videokonferens

Forskning och utveckling

Undervisning och utbildning

Övrigt

För utförare inom tandvård

Hälsoval tandvård för barn och unga vuxna som är 3-23 år