Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

På bild: Hans Kreisel, fd. vd Skellefteå Kraft, Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, Anna Olin Kardell, journalist och moderator
Foto: Patrick Trägårdh

Den 19 januari 2021 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 31: a året i rad. Invigningen genomförs digitalt och direktsänds från Vinterträdgården. Västerbotten på Grand Hôtel pågår därefter fram till den 5 februari 2021. Årets tema är Det hållbara samhället – vår gemensamma utmaning.

Veckorna arrangeras av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland.

Kontakt

Krister Ruth
Programansvarig, Västerbotten på Grand Hôtel
070-663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se