Strategiska samarbeten

Region Västerbotten Turism arbetar aktivt med att skapa strategiska samarbeten för besöksnäringens fortsatta tillväxt.

Nedan följer några av de områden där vi lägger fokus på just detta:

  • Omvärldsbevakning
  • Statistik och analys
  • Region Västerbotten Turism deltar även i Region Västerbottens övriga verksamhet för att bevaka besöknsäringens intressen och att framföra dess behov och önskemål i en lång rad verksamheter och aktiviteter.
 
 

Visit Sweden

Samverkan sker med Visit Sweden AB, dels genom särskilda VD-dagar där företrädarna för de regionala turismorganisationerna i landet får ta del av, diskutera och lämna synpunkter på Visit Swedens verksamhet långt innan den presenteras för andra parter. Samverkan sker också i partnerskap med Visit Sweden i konkreta projekt med riktning mot de utländska marknaderna.

Grupper för samverkan

Därutöver ingår Region Västerbotten Turisms medarbetare i ett antal grupper för samverkan i lokala, regionala och nationella sammanhang, däribland Nätverket för regionala turismorganisationer, Tillväxtverkets grupp för framtidens turismstatistik, Visit Swedens Analysnätverk, Länsstyrelsens och Region Västerbottens turismgrupp, Sevärt, Trafikverkets turistgrupp, flygmarknadsgruppen, matlandet i Västerbotten, Evenemangssamverkan i Västerbotten.

Har du tankar kring samarbeten, förslag eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

 

Annika Sandström Länsturismchef
E-post
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-550 16 08