Strategiska samarbeten

Region Västerbotten Turism arbetar aktivt med att skapa strategiska samarbeten för besöksnäringens fortsatta tillväxt.

Nedan följer några av de områden där vi lägger fokus på just detta:

  • Omvärldsbevakning
  • Statistik och analys
  • Region Västerbotten Turism deltar även i Region Västerbottens övriga verksamhet för att bevaka besöksnäringens intressen och att framföra dess behov och önskemål i en lång rad verksamheter och aktiviteter.
 
 

Visit Sweden

Samverkan sker med Visit Sweden AB, dels genom särskilda VD-dagar där företrädarna för de regionala turismorganisationerna i landet får ta del av, diskutera och lämna synpunkter på Visit Swedens verksamhet långt innan den presenteras för andra parter. Samverkan sker också i partnerskap med Visit Sweden i konkreta projekt.

Grupper för samverkan

Därutöver ingår Region Västerbotten Turisms medarbetare i ett antal grupper för samverkan i lokala, regionala och nationella sammanhang, däribland Nätverket för regionala turismorganisationer, Tillväxtverkets grupp för framtidens turismstatistik, Naturturismföretagen, Visit Swedens Analysnätverk, Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbottens turismgrupp, Trafikverkets turistgrupp, flygmarknadsgruppen och Skogslänet. 

Har du tankar kring samarbeten, förslag eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

 

Annika Sandström Regionturismchef
E-post
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-550 16 08