Ansök om regionala projektmedel

Här får du information om hur du går tillväga för att ansöka om medfinansiering till ett nytt planerat projekt.

Ansökningsomgångar innebär att ansökningar endast går att lämna in under de angivna datumen som gäller för omgångarna, och att det är tekniskt omöjligt att inkomma med sena ansökningar.

Ansökningsomgångarna är kopplade till den regionala utvecklingsnämndens (RUN) sammanträden där beslut om stöd fattas.

Närmaste datum för ansökningsomgångar och beslutsmöten finns i tabellen nedan (inklusive pågående omgång). Söker gör du, som tidigare, via minansokan.se.

För sökanden som vill söka tillväxtmedel till "mindre projekt" finns en särskild ansökningsomgång med just detta namn, som alltid är öppen. Genom den ansökningsomgången kan max 500 000 kr och högst 50 % av ett projekts kostnader sökas i regionala projektmedel. Region Västerbotten har en ambition att sådana ansökningar, ifall de är kompletta, ska beslutas inom högst 6 veckor.

OBS! Ansökningar från Region Västerbotten kan inte lämnas via ansökningsomgång ”Mindre projekt”.

I ansökningstjänsten minansokan.se finns anvisningar till vilken ansökningsomgång som du kan söka.

En komplett ansökan med obligatoriska bilagor ska göras via Min ansökan. Lista på obligatoriska bilagor finns nedan.

Viktigt är att alla projekt som Region Västerbotten medfinansierar ska vara jämställdhetsintegrerade, vilket tydligt ska framgå i er projektbeskrivning. Viktigt även att ert projekt bidrar till hållbar regional tillväxt och överensstämmer med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Hänvisa i er ansökan till hur projektet överensstämmer med intentionerna i RUS. Råd kring ditt planerade projekt och ansökan om projektmedel finns att läsa i vår projekthandbok.

Region Västerbottens projekthandbok

Ansökan görs via www.minansokan.se. Lite längre ned på den här sidan finns info om vilka bilagor som är obligatoriska att skicka in i samband med er ansökan. Det finns även stödjande dokument och hjälpmedel för er ansökan på sidan "Mallar och dokument".

Hur mycket kan ett projekt söka?

Region Västerbotten kan medfinansiera projekt med allra högst 50 % av ett projekts kostnader. Sökt budget ska anges i svenska kronor (SEK).

Följande bilagor är obligatoriska vid ansökan: