Mallar och dokument

På den här sidan finns det samlat dokument och mallar som beskrivs på vår webbplats.

 

Regional utvecklingsstrategi och Agenda för hållbar regional finansiering

Regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020-2030 - strategin visar hur vi tillsammans i länet ska arbeta för en hållbar utveckling

Agenda för hållbar regional finansiering - agendan anger Region Västerbottens styrning av den regionala finansieringen för att investera i hållbar regional utveckling i länet

 

Jämställdhet i projekt

Matris jämställdhet - hur jämställdhetsperspektiv kan passa in i en ansökan

Vill du veta mer om varför jämställdhet är viktigt för hållbar regional utveckling? Se filmen nedan!

 

Dokument som hjälpmedel vid ansökningar om projektmedel samt utbetalningar av projektmedel: 

Allmänna villkor för stöd till projekt - information om villkor för utbetalningar, lägesrapportering, ändringsbeslut etc.

Projektidémall Region Västerbotten - kontakta oss alltid för att diskutera din projektidé och projektbudget innan ansökan skickas in

Mall för riskanalys - riskanalys skickas in i samband med ansökan om projektmedel

Mall för missiv - för underskrift av behörig person att representera er organisation

SCB:s CFAR-sök (arbetsställenummer) - hitta ditt arbetsställenr hos SCB

Mall för medfinansieringsintyg - intyg för att styrka medfinansiering från andra organisationer

Omräkningsmall EURO-SEK  - Omräkningsmall för internatinella projekt vid ansökan om utbetalning

EU-kommissionens sida för växelkurser - växelkurser för internationella projekt

 

Mer information om utbetalningar samt fler dokument och mallar som hjälpmedel vid ansökningar om utbetalningar finns på sidan om utbetalningar av projektmedel.