Informationsmaterial

Här samlas regionens informationsmaterial och kommunikationsstöd för dig som möter asylsökande, personer som flytt från Ukraina eller andra migranter.

Sidan uppdateras löpande och så snart nytt material finns tillgängligt.

Översatt information på 1177.se

På 1177.se finns information om vård i Sverige för asylsökande, papperslösa och personer som flytt till Sverige från Ukraina. Arbete med översättning pågår.

Vård i Västerbotten till personer som har flytt från Ukraina

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige

Information om hur man söker vård och om covid-19 på ukrainska och ryska:

українська/Ukrainska

Pусский/Ryska

Broschyr: Vård till dig som har tillfälligt uppehållstillstånd eller söker asyl

Broschyr som riktar sig till asylsökande och andra migranter. Innehåller information om regler och rättigheter, patientavgifter, hur och var man söker vård, tandvård, hälsoundersökning, kostnad för medicin etc. Broschyren är översatt till engelska, ukrainska och ryska.

Broschyr: Vård till dig som har tillfälligt uppehållstillstånd eller söker asyl

Affisch: Så söker du vård

Affisch/informationsblad som beskriver hur man söker sjukvård. Kan skrivas ut. Affischerna/informationsbladen är lämpliga att till exempel sätta upp på boenden, hälsocentraler etc. eller att lämna över direkt till asylsökande och andra migranter. Finns på svenska, engelska, ukrainska och ryska.

Information om tolkning

På 1177.se finns information om vad som gäller för en person som inte förstår svenska och behöver språktolk. Informationen finns på både svenska och andra språk.

Tolkning till andra språk

Språkkarta

Om den asylsökande har behov av tolk i samband med vårdbesök kan denna karta användas för att förklara vilket språk man behöver tolk på.

Språkkartan på 1177.se

Karta

Om språkkartan inte fungerar, exempelvis för att patienten är analfabet, kan en världskarta underlätta för att förklara vilket språk man behöver tolk på. Observera dock att vissa länder har flera officiella språk.

Världskarta med och utan flaggor

Kommunikationsstöd i bilder

Kommunikationsstöd i form av bilder kan vara ett användbart hjälpmedel för att till exempel underlätta ett samtal mellan personer som inte talar samma språk. Det gör det lättare att både förstå och att själv kunna säga något. Bildstöden eller kommunikationskartorna som de ibland också kallas går att ladda ner och finns på olika språk. Det kan dock variera vilket material som finns på vilket språk.

Kommunikationsstöd i bilder

Affisch: God handhygien 

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en affisch som beskriver vad och hur du ska göra för att dina händer ska bli rena. Affischen finns på svenska och engelska samt enbart med symboler utan text.

Ladda ner affischen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Råd och fakta om våra vanligaste infektioner

Egenvård av barn - vad kan man göra själv?

På 1177.se finns information och råd kring vad man kan göra själv när barnet har magsjuka eller är förkyld. Texten finns översatt till flera olika språk. Du hittar översättningarna genom att välja det språk som är aktuellt och sen gå till rubriken "Egenvård barn".

Other languages på 1177.se

Informationsblad med råd och fakta om våra fem vanligaste infektioner

Översatt patientinformation från Smittskyddsenheten i Västerbotten om våra fem vanligaste infektioner - ont i halsen, öroninflammation, luftrörskatarr, ont i bihålorna och svinkoppor. Finns översatt till somaliska, dari, tigrinja, franska.

Våra fem vanligaste infektioner

Råd och fakta om antibiotika och vanliga infektioner

Patientinformation från Folkhälsomyndigheten om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Finns översatt till engelska, arabiska, somaliska, sorani, spanska, finska.

Antibiotika och vanliga infektioner

När barnet är sjukt - Information till föräldrar med barn i förskolan

Innehåller bland annat rekommendationer om hur man bedömer om barnet bör stanna hemma eller inte. Finns översatt till 14 olika språk.

När barnet är sjukt

Handbok om att möta barn på flykt

UNICEF lanserar nu en handbok om att möta barn på flykt. Boken är tänkt att fungera som ett verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter och riktar sig till alla som möter barn på flykt.

Bokens redaktörer, Lars H Gustafsson och Tor Lindberg, har båda varit verksamma som barnläkare i länet. Boken kan laddas ner eller beställas gratis på UNICEFs webbplats. 

Möta barn på flykt – enkel handbok för alla