Nyheter

28 jun 2019

Spellista – Västerbottenssommar

Här är sommarens i vårt tycke bästa spellista. En del nytt, en del udda, en hel del nostalgi, 100% Västerbotten. Lyssna, njut och sjung med!

26 jun 2019

Kulturdoulor skapar trygghet och bygger broar

I flera år har kulturdoulorna i länet varit en trygghet och ett stöd för kvinnor som inte talar svenska före, under och efter en förlossning. Fartuun Mohamed brinner för att hjälpa kvinnor och har varit kulturdoula i Lycksele ända sedan projektets början hösten 2015.

25 jun 2019

Västerbotten Experience kvalitetssäkrar hållbar turism

Den nya diplomeringen Västerbotten Experience ska bidra till ökad hållbarhet inom Västerbottens besöksnäring och möjliggöra samverkan mellan företag och destinationer. Hittills har 30 företag uppfyllt kriterierna och diplomerats.

19 jun 2019

Sammanfattning från regionfullmäktige den 18–19 juni

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt i Umeå för att bland annat behandla Regionplan 2020–2023 samt budget för 2020. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.

17 jun 2019

Regionfullmäktige sammanträder den 18–19 juni

Den 18–19 juni sammanträder regionfullmäktige i Umeå. Följ mötet på plats som åhörare eller via sändningen här på regionens webbplats och vår facebooksida.

14 jun 2019

Astmasjuka barn blir oftare lågutbildade som vuxna

Att vara astmasjuk som barn kan kopplas till låg utbildning och låg inkomst senare i livet. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

13 jun 2019

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 juni

Idag torsdag den 13 juni har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

13 jun 2019

Ny sambulanslinje mellan Lycksele och Umeå

Turen mellan Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus kommer gå via Vindeln och börjar trafikera sträckan den 17 juni. Miljön, tillgängligheten, ökad service och stöd till vården är några av fördelarna med den nya linjen.

12 jun 2019

Nöjda patienter och god vård i Region Västerbotten

Hälso- och sjukvården i Region Västerbotten står sig väl i en nationell jämförelse när det gäller medicinska resultat för flera sjukdomsgrupper, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på vården. Tillgänglighet och väntetider är dock ett område där länet ligger sämre till än rikssnittet men där siffrorna på flera håll har förbättrats under 2019.

11 jun 2019

Psykiatribyggnaden i Umeå tar form

Nu tar det fart! Under förra veckan kunde man se transporter köras till och från området där det nya psykiatrihuset ska stå. Förtillverkade betongelement har levererats och börjat lyftas på plats, och dessa kommer utgöra stommen till nya byggnaden.

10 jun 2019

Hjärtpatienter tränar på distans med app

Att träning är bra för hjärtat är ett faktum. Men det är inte alla hjärtpatienter som har möjlighet att delta i hjärtrehabilitering på sjukhus. Det vill man råda bot på vid Hjärtcentrum på Norrlands universitetssjukhus. Just nu pågår en studie där hjärtpatienter får träna var de vill – med stöd av en app. "Vi är först ut i Sverige med att testa den här lösningen", säger Camilla Sandberg, forskare och fysioterapeut som håller i studien.

05 jun 2019

Bättre förlossningsvård med lagrade ultraljudsbilder

Varje år tas det fler än 20 000 ultraljudsbilder inom förlossningsvården i länet. Sedan några månader lagrar specialistmödravården vid Norrlands universitetssjukhus sina bilder centralt och fler verksamheter i länet är på gång att följa efter. "Med digital teknik kan vi i dag göra väldigt detaljerade ultraljudsundersökningar och det finns ett stort värde i att lagra så att vi i efterhand och vid behöv kan granska bilderna", säger Johanna Svedjeland, barnmorska vid specialistmödravården på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och kliniskt projektansvarig ultraljudsbildlagringen.

04 jun 2019

Sammanfattning från regionstyrelsen den 4 juni

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

03 jun 2019

Nu utökas servicen på Skellefteå lasarett

Från och med idag finns en ny personalgrupp på Skellefteå lasarett som ska öka servicen för besökare och personal. Det är en permanent satsning i centralhallen och en del av ett långsiktigt arbete att förbättra servicen till de som befinner sig på lasarettet.

03 jun 2019

Kulturförståelse ska förbättra vården för samer

Vårdpersonal med kulturförståelse, ett bra bemötande och god tillgänglighet. Det är vad samerna efterlyser från hälso- och sjukvården. Det visar en sammanställning från en webbenkät som gjordes hösten 2018 av Kunskapsnätverket för samisk hälsa.