Nu utökas servicen på Skellefteå lasarett

Från och med idag finns en ny personalgrupp på Skellefteå lasarett som ska öka servicen för besökare och personal. Det är en permanent satsning i centralhallen och en del av ett långsiktigt arbete att förbättra servicen till de som befinner sig på lasarettet.

Joel Backman är avdelningschef för det nya arbetsteamet som ska stå för lasarettets interna patienttransporter, informationsdisken, bemanna rollen som entrévärd och ta emot beställningar och bokningar av bemanningsservice av undersköterskor.

Teamet består av sammanlagt fem personer som inskolats under de senaste veckorna, varav är två externa rekryteringar.

– Äntligen är vi igång! Personalen finns här för att bättre stötta personalen via servicetjänster och att underlätta för besökare på sjukhuset både vad gäller vägvisning, frågor och interna transporter, berättar Joel Backman, avdelningschef på bemanningsservice Skellefteå lasarett.

För att underlätta för dem som är i behov av service under sitt besök har teamet kläder som skiljer sig från övrig personal på sjukhuset – röd överdel och svarta byxor.

– Målet är att vara så tillgängliga som möjligt. Vi har utökat tiderna både vad gäller entrévärdarna och informationsdisken. Nu har vi öppet 7–16 alla vardagar vilket underlättar för alla som behöver service, säger Joel Backman.

Ökad tillgänglighet med roterande schema

Arbetsgruppen arbetar enligt ett rotationsschema på tre veckor där de turas om att utföra de olika uppdragen. På sikt kommer även den planerade centrala receptionen att ingå i arbetsuppgifterna.

– Jag ser bara vinster med rotationsschema. Medarbetarna stimuleras genom att variera sina arbetsuppgifter samtidigt som de får en bredare kunskap som i sin tur ger en ökad trygghet hos avdelningarna. Det underlättar även för inskolning av vikarier och gör det mindre skört att ersätta någon vid sjukdom eller semester, säger Joel Backman.

I arbetsuppgifterna ingår också att beställa och boka undersköterskor från bemanningsservice.

– Även där blir det en förbättring. Den som ringer från Skellefteå kommer att få prata med någon i Skellefteå, förut har samtalen ibland hamnat på andra orter i Västerbotten. Det kommer att underlätta att personalen som svarar har en lokal förkunskap, berättar Joel Backman.

Fler förändringar på sikt

Det planeras också för en central reception och kassa på Skellefteå lasarett, precis som i Lycksele och Umeå, vilket innebär en samlad reception för betalningar och incheckningar för patientbesök. Detta arbete är just nu i förberedelsefasen.

– Detta är ännu ett steg närmare en ökad service för besökarna. Målet är att ha samma service oavsett vilket av länets sjukhus du besöker. I och med våra länskliniker får patienterna vård på alla våra tre sjukhus och de ska känna igen servicen på sättet den bedrivs och vilka rutiner vi har. Det känns jättebra att kunna erbjuda en förbättrad service till både medarbetare och besökare på Skellefteå lasarett, avslutar Joel Backman.

Tillbaka till nyhetslistan