Nyheter

23 sep 2021

Regeringen vill öka tempot i norra Sverige

Idag meddelar infrastrukturminister Tomas Eneroth att han ger ett riktat uppdrag till Trafikverket att tidigarelägga och påskynda redan beslutade infrastrukturinvesteringar i Norrbotten och Västerbotten. I uppdraget ingår även att identifiera vad som kan bli flaskhalsar och hinder för den nyindustrialisering och expansion som sker i Norrland.