Digital karttjänst för att enklare hitta på Norrlands universitetssjukhus

En digital karttjänst som gör det smidigt för patienter, besökare och medarbetare att hitta rätt på universitetssjukhuset testas under oktober månad. Initiativet till projektet togs av två intensivvårdssjuksköterskor och sedan starten har bland annat patientservice, fastighet, IT och E-hälsa kopplats in i utvecklingen.

– Målet är att lansera karttjänsten under januari 2021 som ett steg i att erbjuda en bättre service för patienter och besökare. Det kommer även underlätta för personal som snabbt ska ta sig fram på sjukhuset eller har svårt att hitta, berättar Jim Johansson, verksamhetsutvecklare på E-hälsa och projektledare för initiativet som går under namnet inomhusnavigering på sjukhus.

Intensivvårdssjuksköterskor bakom idéen

Alexandra Nilsson och Nina Tornlund arbetar sedan 2017 som intensivvårdssjuksköterskor på Norrlands universitetssjukhus och har tillsammans skrivit en magisteruppsats kring hjärtstoppslarm. Att åka ut på den typen av larm är ett kritiskt uppdrag där tiden är en avgörande faktor i patientsäkerheten och prognosen för den person som drabbats.

– Riktlinjen på tre minuter vid hjärtstopp från HLR-rådet gör att vi måste ta den absolut snabbaste vägen genom sjukhuset, ofta en annan rutt än patienter och besökare, via kulvert och specifika hissar, berättar Alexandra Nilsson.

På en hjärtstoppscykel med akututrustning tar sig intensivvårdssjuksköterskorna på Norrlands universitetssjukhus fram med hjälp av en inplastad karta. Något som är en utmaning under en tid med många ombyggnationer och avstängningar.

– En av de största utmaningarna är att hitta rätt – i tid. Den inplastade kartan är det enda hjälpmedel vi har idag, säger Nina Tornlund.

När den digitala kartvyn införs kommer intensivvårdssjuksköterskornas cykel istället att utrustas med en Ipad anpassad speciellt efter deras behov.

– Vi kan inte gå i trappor eller åka i patienthissar då vi behöver framkomlighet för vår cykel, berättar Nina Tornlund.
Den digitala kartvyn på Ipaden visar specifika framkomlighetsvägar, men kan även revideras efter ombyggnationer och visa en alternativ sträcka när exempelvis en korridor är avstängd.

– Förväntningarna är att det ska gå enklare och snabbare när larmet går. Hjärtstoppet gör oss inte nervösa, där vet vi precis vad vi ska göra – det är att komma fram rätt som är den stora oron, säger Alexandra Nilsson.


Karttjänsten kommer vara tillgänglig från alla enheter som har internetuppkoppling.

Bättre för både patient och personal

Men även besökare förväntas ha stor nytta av karttjänsten.

– På Norrlands universitetssjukhus görs drygt 474 000 öppenvårdsbesök per år. En undersökning som utfördes ett par år tillbaka visade att 8 av 10 besökare upplevde det som svårt att hitta på sjukhuset, berättar Jim Johansson.

Under testperioden som börjar den 5 oktober kommer vårdavdelningar och patientservice ingå för att upptäcka eventuella fel och förbättringsåtgärder.

– Vi väntar ivrigt på detta! Den digitala kartan kommer göra det betydligt enklare att ta sig fram som besökare eller patient och även för personalen att till exempel hitta till konferensrummen, berättar Ulla-Greth Lundqvist, avdelningschef på Norrlands universitetssjukhus patientservice.

På sjukhuset finns idag flera entrévärdar som får många frågor om hur man hittar rätt.

– Det här kommer både spara mycket tid för personalen, säger Ulla-Greth Lundqvist som berättar att personalen lägger mycket tid på att hitta rullstolar som lämnats på olika delar av sjukhuset, dessa kommer WiFi-taggas och sedan gå att hitta via den digitala karttjänsten.

–  Under hösten kommer vi att arbeta med olika tillämpningar där karttjänsten kan användas och det här skapar verkligen nytta för patienter, besökare och medarbetare på sjukhuset, avslutar Jim Johansson.

Tillbaka till nyhetslistan