Digitalt stödprogram för den som vill bli nikotinfri

Nu kan personer som röker, snusar, använder vattenpipa eller e-cigaretter få hjälp att bli nikotinfria med det digitala stöd- och behandlingsprogrammet Min nikotinfria resa.

Min nikotinfria resa

 

Min nikotinfria resa är en del av Stöd och behandling som är en digital tjänst och ingår i 1177 Vårdguidens utbud. Behandlingen sker på nätet och består av information, bilder, film- och ljudklipp. Patienten kan också skicka meddelanden direkt till sin behandlare.

Målet med programmet är att ge bra kunskap och motivation till den som vill bli nikotinfri.

– Vi ser ett ökat intresse. Fler hör av sig för att de vill ta del av programmet, speciellt sedan det visat sig att rökare är en riskgrupp för det nya coronaviruset, säger Margareta Jonsson, tandsköterska och diplomerad tobaksavvänjare, som varit med och utvecklat programmet. 

Behandling i sin egen takt

Det digitala programmet är uppdelat i olika avsnitt som patienten kan gå igenom i sin egen takt. Upplägget är detsamma som vid vanlig tobaksavvänjning, men ger patienten möjlighet att jobba mer själv och repetera utvalda delar då materialet alltid finns tillgängligt. Det ser Margareta Jonsson som en framgångsfaktor.

– Vissa behöver motiveras mycket och gå igenom tipsen upprepade gånger för att hålla sig nikotinfria medan andra uppskattar avslappningsövningarna som ingår i programmet, säger Margareta Jonsson som till vardags arbetar på folktandvården i Vindeln med bland annat tobaksprevention.

Ett bra komplement till fysiska möten

Programmet kan användas separat men också i kombination med fysiska möten.

– Det är ett bra komplement, säger Margareta Jonsson. Att få höra att man måste bryta med sin bästa vän är ett stressmoment för den som använder nikotin. Därför kan det vara svårt att ta in all information som man får vid ett fysiskt möte.

Responsen har varit positiv från de patienter som provat Min nikotinfria resa. Av de som Margareta Jonsson behandlat var alla som gått igenom hela programmet fortfarande nikotinfria efter tre månader.

Vill utveckla och sprida det digitala programmet

Margareta Jonsson ser stora möjligheter att utveckla programmet i takt med att de får in fler synpunkter från patienter och att nya rön kring att bli nikotinfri blir tillgängliga.

– Stöd och behandling via nätet ligger i tiden. Ju mer patienterna kommer i kontakt med behandlingsformen desto mer efterfrågad kommer den att bli, säger Margareta Jonsson.

Så här gör du

Du har alltid kontakt med vården innan programmet börjar. Kontakta din hälsocentral för att få veta mer om Min nikotinfria resa.

Tillbaka till nyhetslistan