Efterlängtad introduktionsutbildning för undersköterskor

Kliniskt träningscentrum, KTC, testade nyligen ett koncept med en fyra dagars introduktionsutbildning för nyanställda undersköterskor i Umeå. De tolv platserna fylldes snabbt och nu planerar de för liknande utbildningar även i Lycksele och Skellefteå.

Katrin Norberg, Lena Liljedahl och Petra Skoglund arbetar vid Kliniskt träningscentrum Foto: Linn Johansson

Under fyra dagar fick tolv nyanställda undersköterskor vid Norrlands universitetssjukhus i teori och praktik lära sig mer om några viktiga moment för yrket som undersköterska vid ett sjukhus. Det var bland annat förflyttningskunskap, sårvård, venprovtagning, basala hygienrutiner, hjärt-lungräddning för vuxna, bedömning A-E och åtgärder vid akut sviktande patient samt utbildning i att sätta urinkateter.

Katrin Norberg och Petra Skoglund arbetar vid KTC i Umeå och tillsammans med kollegan Lena Liljedahl från KTC i Skellefteå och övriga medarbetare har de satt samman den fyra dagar långa kursen.

– Initiativet till kursen är utifrån efterfrågan och behov som nått oss. Det har saknats en sammanhållen och övergripande introduktionsutbildning för nyanställda undersköterskor. Det här ska fungera som ett komplement till klinikernas egna introduktioner och ett koncept som vi vill erbjuda till nyanställda undersköterskor i hela Region Västerbotten, säger Petra Skoglund.

Rustade för att arbeta på sjukhus

För den som arbetar inom patientnära vård finns ett antal obligatoriska utbildningar som ska genomföras. Det är bland annat förflyttningskunskap och hjärt-lungräddning, moment som inkluderats i introduktionsutbildningen för undersköterskor.

– Oavsett om man har arbetat länge i kommunal hälso- och sjukvård eller är nyutbildad så kan man behöva komplettera med specifika kunskaper för att arbeta i sjukhusmiljö. Vi vill ge våra undersköterskor en tidig och bra introduktion för att arbeta vid ett sjukhus, säger Lena Liljedahl.

Första utbildningsomgången är nu avklarad och teamet från KTC är nöjda, både med gruppens engagemang och hur utbildningen gick.

– Det är extra kul att kunna göra en sådan här satsning och verkligen prioritera undersköterskor, de har en patientnära och väldigt viktig roll i hälso- och sjukvården. Förutom att de får en bred kunskap i viktiga sjukvårdsmoment så träffar de också kollegor från olika verksamheter och kan dela erfarenheter, säger Katrin Norberg.

Även deltagarna själva var nöjda.

– Det har varit en lärorik vecka. Inte minst vikten av att göra saker på rätt sätt, med tekniker som är skonsamma för patienten och för oss som jobbar. Vi kommer antagligen göra vissa av de här momenten tusentals gånger i vårt yrkesliv. En del lyft och förflyttningar kan vara riktigt tunga och det är jätteviktigt att vi alltid jobbar på ett korrekt rätt sätt, säger Fredrik Eklund, undersköterska vid neurokirurgen.

KTC finns på alla tre sjukhus

Kliniskt träningscentrum finns idag vid Lycksele lasarett, Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett. De har med tiden kommit att fokusera sina utbildningsinsatser på att utbilda instruktörer som i sin tur utbildar kollegorna vid sina respektive enheter. Utbildningarna hålls på KTC eller hos respektive avdelning som en möjlighet att träna i sin vardagliga miljö.

Det finns idag 240 instruktörer i förflyttningskunskap, 58 instruktörer i simulering och dryga 400 HLR-instruktörer i Region Västerbotten för vilka KTC fungerar som ett stöd samt anordnar utbildningar och temadagar. Utbildningarna handlar inte bara om sakkunskap i teori och praktik utan även om förmågan att kunna leda en utbildning för andra, kunskapen att instruera.

Text: Thomas Jonsson
Film och foto: Linn Johansson

Tillbaka till nyhetslistan