NYHETER 2020-05-29

Ett år med rökfria utomhusmiljöer i Västerbotten

Den 31 maj 2019 infördes rökfria utomhusmiljöer i Region Västerbotten. Framförallt handlar beslutet om att erbjuda en välkomnande miljö för alla men också om att uppmärksamma tobakens negativa konsekvenser både när det handlar om hälsa och miljö.

Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare med länsansvar för tobaksprevention och projektledare för rökfria utomhusmiljöer, ser detta som en långsiktig satsning och menar att tobakslagen som infördes i Sverige 1 juli 2019 stärker regionens beslut.

– Vi ser en liten beteendeförändring och ett större hänsynstagande, även om det inte efterlevs fullt ut. Jag tror att vi kommer behöva påminna om vad som gäller en längre tid framöver, säger Ywonne Wiklund.

Inte ett förbud, utan en möjlighet

De rökfria utomhusmiljöerna är en möjlighet för regionen att erbjuda en välkomnande miljö för alla snarare än ett förbud för några. En inriktning som också stöds av nya tobakslagen som säger att alla entréer till offentliga miljöer ska var rökfria. Det långsiktiga målet är att öka medvetenheten kring tobakens hälsokonsekvenser men även de negativa effekter tobaksanvändningen har på miljön.

– Sen hoppas vi såklart att fler väljer att sluta med tobak, det finns bra hjälp att få inom regionen, säger Ywonne Wiklund.

Tobaksfria dagen

Region Västerbotten införde rökfria utomhusmiljöer förra året på den internationella Tobaksfria dagen, 31 maj, som världshälsoorganisationen WHO står bakom. Dagen uppmärksammar tobakens konsekvenser för hälsa och miljö i hela världen. I år har handlar temat om att skydda barn och unga från tobaksindustrin och dess produkter.

Fakta

Att kasta fimpar på backen är globalt en av de mest accepterade formerna av nedskräpning, men visste du att:

  • Varje dag slängs 2,7 miljoner fimpar på gatorna i Sverige, det är cirka 1 miljard per år och nedskräpningen från fimpar kostar Sveriges skattebetalare cirka 225 kronor per person och år, oavsett om du själv röker eller inte.
  • Tobaksavfall innehåller 7 000 giftiga kemikalier så som nikotin, arsenik och kadmium som bland annat sprids i vårt vatten när det inte slängs på rätt ställe.
  • Globalt är filter från cigarettfimpar det vanligaste plastskräpet. Plasten från fimpar som slängs på backen varje år beräknas väga 688 miljoner kilogram.

Källa: Malmberg, Niclas. Tobaksindustrins miljöpåverkan - en genomgång av forskningsläget 2018. Isbn: 978-91-519-0249-4

Läs mer om Region Västerbottens tobaksförebyggande arbete

Tillbaka till nyhetslistan