NYHETER 2021-09-09

Färre söker vård för symtom som kan bero på cancer

Under pandemin har antalet registrerade cancerdiagnoser minskat. En trolig orsak till det är att personer med cancersymtom undviker att söka vård. – Det är inte normalt med en sådan här minskning. Det vi har sett är att folk inte söker för sina symtom under pandemin i samma utsträckning som förut, antalet konstaterade diagnoser har gått ner, säger Ove Andrén, medicinskt sakkunnig på Regionalt cancercentrum Norr.

Antalet diagnostiserade cancerfall minskar

Antalet cancerfall har minskat både nationellt och i Västerbotten. Mellan 2019 och 2020 ligger minskningen nationellt på 6 procent. I Västerbotten ligger minskningen på 10 procent vilket motsvarar 287 personer.

– Man är kanske orolig för att bli smittad eller vill inte belasta vården och personalen som man tänker har fullt upp med Corona, säger Ove Andrén

En av diagnoserna som har minskat nationellt är tjock- och ändtarmscancer vilket är en cancerform som behandlas på alla tre sjukhusen i Västerbotten. Martin Rutegård, universitetsöverläkare Kirurgcentrum Norrlands universitetssjukhus, berättar att även i Västerbotten har man sett en tendens till minskning.

Flera olika anledningar till minskningen

Regionalt cancercentrum har frågat sig vilka orsaker det kan finnas till att diagnoserna minskar. De har kommit fram till att det beror på att färre söker vård för sina besvär och att många har avbokat de förebyggande undersökningar som görs för att upptäcka cancer, till exempel mammografi.

– Vi har förstått att det kan kännas kymigt att besöka vården under pågående pandemi, säger Martin Rutegård men uppmanar i samma andetag allmänheten att söka vård om de har besvär.

På senare år har vissa cancertyper som till exempel tjock- och ändtarmscancer gått från att vara en cancerform som främst drabbat 65-70-åringar till att bli allt vanligare i åldersgruppen 40-50 år. En förklaring till att antalet diagnoser har minskat nu kan vara att denna yngre åldersgrupp inte tar symtomen på allvar.

Många söker vård senare

Regionalt cancercentrum Norr har fått rapporter från flera kliniker att man tycker sig se fler avancerade fall vilket skulle kunna vara ett resultat av att fler personer söker vård senare. Men detta måste utredas ytterligare innan vi kan bekräfta att så är fallet, säger Ove Andrén.

– Det är väldigt viktigt att söka vård så fort som möjligt och att gå till de förebyggande undersökningar som man blir kallad till. Söker man inte vård eller bokar av sina förebyggande undersökningar riskerar man att få sin sjukdom upptäckt i ett stadie då den är svårare att behandla eller inte går att behandla alls. Om man upptäcker ett förstadium istället för en riktig cancer, kan denna ofta behandlas utan operation, berättar Martin Rutegård.

Ta symtomen på allvar och sök vård

Både Ove Andrén och Martin Rutegård understryker hur viktigt det är att söka upp vården om du inte mår bra.

 – Ta kontakt med vården redan idag om du har symtom som inte går över – det finns inget att vänta på, avslutar Martin Rutegård.

Kampanj i Västerbotten

Under september månad pågår en kampanj riktad mot västerbottningar i syfte att få personer att söka vård för symtom som kan bero på cancer. Materialet finns på flera språk och bakom kampanjen står Regionalt cancercentrum, 1177 Vårdguiden och Region Västerbotten.

Har du symtom som inte går över och som du inte hittar någon förklaring till ska du kontakta din hälsocentral. Exempel på symtom som kan bero på cancer är:

- En knöl på kroppen
- Blod i avföring eller urin
- Svårt att kissa/kissar ofta
- Hosta/andfåddhet som inte går över
- Svårt att svälja
- Blödningar efter klimakteriet

Läs mer om olika cancerdiagnoser på 1177.se/cancer 

Tillbaka till nyhetslistan