Fastighetsarbete på akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus

Ett borrnings- och installationsarbete påbörjas måndag den 2 december inför renovering och iordningställande av urologmottagningen på våningen ovanför. Arbetet beräknas pågå under två veckor.

Arbetet kommer innebära att ett antal rum på akutmottagningen kommer hållas stängda och att vissa patienter kan bedömas och behandlas på sjukhusets mottagningar. Borrningen påverkar inomhusmiljön med kraftigt buller och höga ljud.

– Det kan upplevas lite rörigt för våra patienter och besökare men vi är lösningsfokuserade och hoppas att borrningsarbetet stör så lite som möjligt och att patienterna påverkas till så liten grad som möjligt. Vi har gjort ett ordentligt förberedelsearbete tillsammans med övriga kliniker och känner oss trygga med de lösningar som finns under de två veckor arbetet pågår, berättar Paula Johagen, verksamhetschef på akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus.

Patienter kommer i vissa fall tas direkt till en mottagning eller avdelning på sjukhuset istället för att undersökas på akutmottagningen.

– Vi kommer ha utökad bemanning dag och jourtid med både läkare och omvårdnadspersonal under dessa två veckor som kan vara behjälpliga för att snabba upp flödena på akutmottagningen, säger Paula Johagen.

Belastningen på akutmottagningarna i länet är ofta hög, och det är viktigt att rätt patient blir omhändertagen vid rätt tillfälle. Det är inte alltid lätt att själv bedöma hur sjuk man är. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se går det läsa om många sjukdomar och symtom och vad man själv kan göra för att lindra besvär. På 1177.se går det även logga in och kontakta sin hälsocentral. Det går också ringa telefonnummer 1177 och prata med en erfaren sjuksköterska som bedömer behov av vård, ger råd och vägledning till rätt vårdmottagning om det behövs. 

Tillbaka till nyhetslistan