Fler väljer att resa med kollektivtrafiken efter testperiod

Anställda på Region Västerbotten som jobbar i Umeå och Sävar har under 30 dagar i januari och februari testat att åka buss eller tåg till jobbet. Efter att de testat vill fler än hälften fortsätta åka kollektivt.

Klas Sjöberg
En av testresenärerna var Klas Sjöberg, som även i fortsättningen vill åka kollektivt till jobbet. Foto: Jan Alfredsson

Testresenärerna har tidigare inte pendlat med kollektivtrafiken utan kört bil själva eller samåkt. Under testperioden har resenärerna åkt både med tätortstrafik i Umeå och med regiontrafiken. De har också haft möjlighet att åka kollektivt på fritiden.

Bra resultat

Fler än hälften, 13 av 23 testresenärer, vill fortsätta resa med kollektivtrafiken till och från arbetet efter testperioden.

– Det är ett fantastiskt bra resultat, säger Karolina Filipsson, trafikstrateg vid Region Västerbotten.

De stora fördelar som lyfts fram från testresenärerna är att man inte behöver leta parkeringsplatser och att man kan får tid till annat under resan, till exempel att sova, läsa, jobba eller bara ha egentid.

Anpassade arbetstider

Sju av de personer som vill fortsätta åka kollektivt bor i Umeå och sex bor i till exempel Obbola, Vännäsby, Holmsund och Sävar. De flesta testresenärerna jobbar på Norrlands universitetssjukhus eller i anslutning till det.

13 av testresenärerna har även åkt på fritiden och lika många har under testperioden anpassat sina arbetstider eller arbetsuppgifter för att passa restiderna.

Bland de 23 testresenärerna fick två personer varsitt månadskort för att kunna fortsätta resa med kollektivtrafiken. En av de utvalda är Klas Sjöberg, som har cirka sex kilometer till jobbet som sjukhusfotograf vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Det var ett intressant och bra projekt som fick mig att prova bussen under en månad, säger Klas Sjöberg.

– Sedan dess har jag åkt mycket mer buss och i sommar ska jag cykla. Men till hösten kommer jag att pendla till jobbet med bussen.

Hållbarhetsveckan var startskottet

Det var under Hållbarhetsveckan 2018 som anställda i Umeå fick möjligheten att anmäla sig för att delta i en testresenärskampanj. Det var ett stort intresse bland medarbetarna och villkoret för att vara med var att man inte pendlade med kollektivtrafiken till jobbet innan.

– Det var en svår gallring att genomföra innan den slutliga testresenärsgruppen fanns på plats. Vi tittade bland annat på fördelningen mellan män och kvinnor och om man bodde i eller utanför tätorten för att få ett så brett underlag som möjligt, säger Karolina Filipsson.

Förslag till förbättring

Länstrafiken i Västerbotten, Ultra och Region Västerbotten har tillsammans genomfört kampanjen med målet att fler ska åka hållbart och kollektivt.

Resenärerna har under testperioden besvarat två enkäter för att Region Västerbotten och Länstrafiken i Västerbotten ska få mer information om hur man som resenär tycker att kollektivtrafiken fungerar, men också hur den kan utvecklas för att bli ännu bättre.

– Förbättringsförslagen från både de som väljer att fortsätta pendla med kollektivtrafiken och de som inte kommer att göra det, tas tillvara för att fortsätta utveckla trafiken, säger Karolina Filipsson.

Tillbaka till nyhetslistan