NYHETER 2022-05-19

Folktandvården och skolan samverkar för att förebygga karies

Som en del av projektet God och nära vård i Vindelns skolor, ett samarbete mellan Folktandvården i Region Västerbotten och Vindelns kommun, får cirka 350 elever information om hur de kan ta hand om sina tänder på bästa sätt och erbjuds fluoridlackning. – Karies är en sjukdom som kan förebyggas och skolan är en bra arena att nå barnen, säger Pamela Hasslöf, tandläkare och med i hälsoodontologiska teamet.

Pamela och Linnea
Pamela Hasslöf och Linnea Westberg ansvarar de för genomförandet av projektet som inleddes i maj och som omfattar sammanlagt 350 elever i årskurserna fyra till nio. Foto: Xhenisera Hallulli

 

 

 

På 60-, 70-, 80- och 90-talen genomförde folktandvården i både Västerbotten och övriga landet ett omfattande och framgångsrikt arbete för att förbättra barns och ungdomars tandhälsa, bland annat med den så kallade ”fluortanten”, där skolbarnen regelbundet hade fluorsköljning i skolan

Angelägna åldrar

Men efter år av förbättring planade den positiva kurvan för tandhälsan bland barn i Västerbotten ut och Folktandvården utökar nu det preventiva arbetet. Och just barn i åldrarna från mellanstadiet och uppåt är angelägna att nå, eftersom det ofta är då som barnen börjar sköta tandborstning själva och föräldrarna har mindre kontroll över barnens kost.

– Vissa grupper av barn i Västerbotten har sämre tandhälsa än genomsnittet i landet och därför är det angeläget att börja arbetet igen. Karies är en sjukdom som vi kan förebygga och varje kariesangrepp vi kan förebygga är en stor vinst för individen och det är också en stor samhällsekonomisk vinst med god tandhälsa hos invånarna, säger Pamela Hasslöf.

Inleddes i maj

Tillsammans med bland andra tandhygienisten Linnea Westberg arbetar hon deltid i det hälsoodontologiska teamet. I samarbete med en tandsköterska från folktandvården i Vindeln ansvarar de för genomförandet av projektet som inleddes i maj och som omfattar sammanlagt 350 elever i årskurserna fyra till nio.

Mötet med eleverna börjar med en kort föreläsning och diskussion om goda kostvanor och munhygienvanor för att motverka en utveckling av sjukdom i munhålan.

– Kostvanor som är bra för tandhälsan är också bra kostvanor för kroppen, säger Pamela Hasslöf.

– Det är angeläget att de får med sig hälsobudskapet, säger Linnea Westberg och påminner om 2+2+2-metoden; två centimeter tandkräm, två minuter borstning, två gånger om dagen.

Snabbt med god hygien

Innan fluoridlackningen inleds använder de äldre eleverna tandtråd för att rengöra mellan tänderna. Därefter ställer de sig i en rad och medarbetarna från folktandvården står redo med en liten spruta med trubbig spets.

– Fluoridlackningen mellan kindtänderna tar cirka 30 sekunder per barn, det går väldigt fort och sker med en god hygien, förklarar Linnea Westberg.

Prevention allt viktigare

Fluoridlackning och korta föreläsningar om hur barnen själva kan påverka sin tandhälsa positivt har sedan en tid tillbaka använts i Västra Götalandsregionen med goda resultat. Nu ska det hälsoodontologiska teamet genomföra och utvärdera projektet med samma koncept i Vindeln.

– Det är vår förhoppning att i framtiden kunna erbjuda denna prevention till fler skolor i länet, säger Pamela Hasslöf. Att hålla till i skolan är ett effektivt sätt att nå alla och inte missa någon.

– Vi vill med projektet lyfta fram och återuppta den starka traditionen av förebyggande arbete inom folktandvården. Vi finns till för att stötta och behandla, men det viktigaste jobbet görs hemma, säger Linnea Westberg.

Tillbaka till nyhetslistan