NYHETER 2020-12-14

För tidigt födda barn kan vårdas hemma

I februari kommer de första barnen från den neonatala intensivvårdsavdelningen på Norrlands universitetssjukhus att kunna vårdas hemma. Hemsjukvård är bra för barnens utveckling och för familjerna samtidigt som det stärker både arbetsmiljö och ekonomi.

Jolanta Wróblewska och Anna-Lena Renström ser fram emot att kunna erbjuda familjer hemsjukvård. Foto: Klas Sjöberg

 

 

– Jag och specialistsjuksköterskor på avdelningen har vi förberett förändringen. Nu återstår bara detaljer som behöver lösas, säger Jolanta Wróblewska, överläkare på Barn- och ungdomscentrum.

Planer på hemsjukvård för barn som fötts för tidigt har funnits sedan 2004 men har av olika anledningar aldrig blivit realiserade. Alla andra universitetssjukhus har redan genomfört den här förändringen.

– Inga barn som kan vårdas i hemmet ska vara på sjukhus. Det känns extra roligt att erbjuda vård i hemmet för patienter som behöver stöd av den högspecialiserade intensivvården. Det är bra att vi äntligen kommit till skott och att förändringen går i linje med God och nära vård och med hälso- och sjukvårdens målbild för 2030, säger Antti Holsti, verksamhetschef på Barn- och ungdomscentrum.

Stabila barn och trygga föräldrar

Målgruppen är för tidigt födda barn som är stabila och har föräldrar som känner sig trygga med hemsjukvård. I de allra flesta fall har barnen vårdats en tid på sjukhus. Familjen ska också bo inom en timmes radie från Norrlands universitetssjukhus.

Hemsjukvården ges av en specialistsjuksköterska som kommer hem till familjen så ofta som det behövs. Det kan handla om att barnen fortfarande sondmatas eller att det behövs stöd för att komma igång med amningen. Sjuksköterskan har vid behov tillgång till medicinsk kompetens via telefon.

– Det är viktigt att alla familjer känner sig trygga med sjukvård i hemmet, säger Anna-Lena Renström, avdelningschef på neonaltal-iva.

I hemsjukvården får man besök av en specialistsjuksköterska dagligen, var tredje dag eller med glesare intervall utifrån barnets behov. Besöken kan glesas ut eller bli fler beroende på hur barnets hälsa utvecklas. Om det finns frågor eller om något händer kan föräldrarna alltid ringa specialistsjuksköterskan under kontorstid och på helger och kvällar till avdelningen. Om det skulle behövs kan familjen alltid åka tillbaka till avdelningen. Men om det är något akut ska man naturligtvis ringa 112.

Längtar hem

– För att det ska bli aktuellt med hemsjukvård ska den förväntade inskrivningstiden vara längre än en vecka. Hur lång tid familjen får hembesök kommer att variera, säger Jolanta Wróblewska.

Anna-Lena Renström berättar att föräldrarna har det jobbigt i början av vårdtiden. Men med stöd från avdelningens personal blir de allt mer trygga i sin föräldraroll. 

– Att komma hem och känna sig som en familj med eventuella syskon betyder mycket. Det är viktigt för anknytningen till barnet och för hur barnet utvecklas och mår, berättar Anna-Lena Renström.

Många föräldrar upplever den sista tiden på sjukhus som jobbig. De längtar hem efter veckor eller kanske månader på sjukhus. Med hemsjukvården får de kontinuitet i vården trots att de lämnar sjukhuset eftersom det är personal från avdelningen som kommer på hembesök. Det skapar trygghet.

Obruten vårdkedja

– När man sedan skrivs ut från hemsjukvården så tar BVC vid. Där har vi tänkt lite nytt och inför ett arbetssätt där personal från BVC följer med sjuksköterskan på det sista hembesöket.  Med den överrapporteringen får vi en obruten vårdkedja, säger Jolanta Wróblewska.

Nya arbetssätt innebär att det är mycket att tänka på. I arbetsgruppen har man funderat på hur det är att vara gäst hemma hos någon och samtidigt jobba. Vilket förhållningsätt ska man ha? Finns det risk för hot och våld? Hur förebygger man risker i trafiken?

– Sjuksköterskorna är peppade på förändringen. De är erfarna och vana att jobba självständigt och göra egna bedömningar. Dessutom känner de familjen sedan tidigare, säger Anna-Lena Renström.

Det finns också mycket erfarenhet att ta del av. Det är ett beprövat och säkert arbetssätt sedan länge i Norden och på många andra ställen i världen. Den medicinska evidensen är omfattande och visar att anknytningen påverkas positivt, barnen utvecklas bättre under hela livet och de vårdrelaterade infektionerna minskar.

– Det är endast ett fåtal som läggs in på sjukhus igen. Hemsjukvård ger vinster för alla, konstaterar Jolanta Wróblewska.

Möjlig utveckling

På sikt kan kanske den nuvarande tidsgränsen med en timmes resväg från universitetssjukhuset vidgas. Med nya samarbeten med exempelvis specialiserade sjuksköterskor i Skellefteå som sköter hembesöken eller med inlandets hälsocentraler där specialistsjuksköterskor och familjerna träffas på halva vägen kan fler familjer bli aktuella för hemsjukvård.

Att utveckla hemsjukvård för barn som behöver neonatalvård har gett mersmak och större perspektiv.

– Vi funderar exempelvis på om barn som behöver ljusbehandling måste vara på sjukhus och om barn med andningsstöd kan vårdas hemma.  Arbetssättet skulle också kunna användas i samarbete med andra enheter som andningsenheten. Det finns mycket som kan utvecklas i framtiden, säger Jolanta Wróblewska.

Tillbaka till nyhetslistan