Förbättrad information vid framfallsoperation

Nu finns förbättrad information tillgänglig för de patienter som ska opereras för framfall. Arbetet är resultatet av ett förbättringsprojekt i Västerbotten som visade att det finns en skillnad mellan vad patienter och läkare tycker är väntat mående efter en operation.

Läkare visar patient information om framfallsoperation på en surfplatta

I Västerbotten genomförs drygt hundra framfallsoperationer per år på Skellefteå och Lycksele lasarett. I det nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi, GynOp, sparas information från patientenkäter vid tre tillfällen: före operation, åtta veckor efter operation och ett år efter operation.

Skillnad i bedömning av väntat mående

Utvärderingen av enkätsvaren visade att patienterna i relativt hög utsträckning upplevt komplikationer efter operationen. När läkare bedömde enkätsvaren visade det sig att det som patienterna rapporterat som komplikationer egentligen var en del i läkningsprocessen.

– Det verkar finnas en tydlig skillnad mellan vad patienter och läkare tycker är väntat mående efter operationen. Det väckte tanken kring att vi förmodligen informerar våra patienter för dåligt om hur de kan må efter operation, säger Kerstin Holm, ST-läkare i obstetrik och gynekologi vid Skellefteå lasarett som har medverkat i projektet att utveckla patientinformationen.

Information på 1177.se viktig

Arbetsgruppen för projektet har gått igenom länets patientinformation och även tittat på information från andra regioners kliniker och information om framfall på webbplatsen 1177.se.

Omvärldsbevakningen och enkätsvaren resulterade i en uppdaterad och genomarbetad patientinformation samt utökad digital information på 1177.se/vasterbotten.

– Det känns mycket bra att ha lättillgänglig information på 1177.se. Nu kan våra patienter smidigt hitta information inför operation och vad som är ett förväntat mående efteråt. Förhoppningsvis blir de lugnade av det, säger Birgitta Renström, nationell koordinator för kvalitetsregistret GynOp.

Läs mer om operation av framfall på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan