Första fallen av influensa i Västerbotten

I Umeå-området finns nu ett par personer med bekräftad influensa A. De har smittats i länet.

– Smittspridningen kan ha gynnats av det vinterlika vädret som vi haft den senaste tiden och vi ser just nu snabbt stigande nivåer av samtal för feber hos barn till 1177 Vårdguiden på telefon, som brukar vara en bra indikator på nivån av smittspridning av influensa, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Årets vaccinationskampanj är på gång att starta och vi hänvisar till information på webbplatsen 1177.se där hälsocentralerna visar sina vaccinationstider.

Personer som tillhör de grupper som rekommenderas vaccination ska, oavsett om de är vaccinerade eller inte, kontakta sjukvården om de har influensasymtom för ställningstagande till behandling med virushämmande läkemedel.

För att minska risken för smittspridning så är det viktigt att vuxna och barn med feber och luftvägsinfektion stannar hemma från arbete, skola och barnomsorg tills man har blivit frisk.

– Hosta och nys i armvecket, tvätta händerna ofta, och speciellt före måltid, uppmanar Stephan Stenmark.

Fakta

Vaccinera dig mot influensa, om du:

• Är 65 år eller äldre

• Är gravid efter graviditetsvecka 16, eller tidigare om du också rekommenderas vaccination av annan anledning

Oavsett ålder, rekommenderas du att vaccinera dig om något av det här stämmer:

• Du har en hjärtsjukdom

• Du har en lungsjukdom

• Du har diabetes

• Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

• Du har kronisk leversvikt eller njursvikt

• Du är kraftigt överviktig

• Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

• Du har flerfunktionshinder

• Du har andra andningsproblem, som svårt att hosta eller att få upp slem.

Tillbaka till nyhetslistan