Fortsatt finansiering av Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna har beslutat om fortsatt finansiering av Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

Flicka står upp och kastar lasso, renar, vinter. Foto.

Den 1 januari 2020 avslutas projektet och övergår istället till att bli en del av regionernas ordinarie verksamhet. Under projekttiden, 2017–2019, har Kunskapsnätverket för samisk hälsa bland annat tagit fram en gemensam samisk hälsostrategi och en e-utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal.

– Arbetet för att skapa en hälso- och sjukvård som bidrar till god och jämlik hälsa för samer har inletts på ett bra sätt. Framgång kräver långsiktighet och en fortsatt stark samverkan regionalt, nationellt och med det samiska folket, säger huvudkoordinator Elin Bergarp och Västerbottens länskoordinator Laila Daerga.

Strategi för samisk hälsa

Strategin sträcker sig från 2020 till 2030 med en vision om en god och jämlik hälsa och en vård på lika villkor för Sveriges samiska befolkning. Strategin är antagen av regionerna i Dalarna, Jämtland Härjedalen och Norrbotten. Region Västerbotten behandlar strategin i regionfullmäktige februari 2020.

– Vi har tagit många steg framåt vad gäller samisk hälsa. Att man har lyckats anta en strategi där regioner gör gemensam sak tillsammans med Sametinget och de samiska organisationerna är historiskt. Det kommer att få positiva effekter för det samiska folket, säger Britt Sparrock ordförande i Kunskapsnätverket för samisk hälsa samt ledamot i Sametingets hälso-, äldre- och idrottsnämnd.

Strategin har sex prioriterade vårdområden:

  • Primärvård
  • Vuxenpsykiatri
  • Barn- och ungdomspsykiatri
  • Geriatrik
  • Akut omhändertagande i extrem glesbygd
  • Förebyggande hälsovård med inriktning på utsatta grupper.

Delmålen i strategin rör höjd kulturkompetens bland anställda inom hälso- och sjukvården, utveckling av arbetssätt och metoder, ökad synlighet av samiska språk och samisk kultur, främja samisk hälsoforskning och kunskapsutveckling för en jämlik hälsa, samt verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.

– Det har varit ett jättebra samarbete med alla inblandade som har gjort att vi har kunnat komma fram till det här resultatet. Vi ser fram emot fortsättningen, säger Harriet Hedlund, regionpolitiker i Västerbotten.

E-utbildning ska öka kompetensen

Förutom en strategi har kunskapsnätverket tagit fram en e-utbildning som lanseras i början av 2020 med syftet att öka samisk kulturkompetens inom hälso- och sjukvården. E-utbildningen har tagits fram i samarbete med Samisk Nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern och rus, SANKS, i Norge.

Fakta: Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna. Det finns en styrgrupp och en politisk referensgrupp med representanter från regionerna, Sametinget, Landsförbundet Svenska Samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska Samernas Riksförbund.

Strategi för samisk hälsa 2020–2030

Tillbaka till nyhetslistan