Frågor som gör våldsutsatta barn synliga

Alla som jobbar med barn inom exempelvis hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolhälsovården borde rutinmässigt fråga barn om våld. Det är frågor som kan rädda liv.