Framgångsrikt samarbete vid ombyggnation

När ventilationssystemet i byggnad 10B på Norrlands universitetssjukhus skulle bytas ut i somras togs ett ovanligt beslut. 15 verksamheter med 170 medarbetare flyttade ut innan byggarbetarna flyttade in. Det gällde bland annat operation 2, med hela sin verksamhet. – Utan den fantastiska personalen, och på det sätt de ställde upp, hade det aldrig gått, säger avdelningschef Stina Alseryd.

Samarbete op och fastighet
Patrik Jälmbrant, Stina Alseryd och Roine Danielsson var alla tre med när operationsavdelning 2 flyttade. Foto: Jan Alfredsson

Vid tidigare ombyggnationer på länets vårdinrättningar var det inte ovanligt att detta skedde samtidigt som verksamheten pågick ungefär som vanligt. Följden blev ofta att både vårdpersonal och byggare stördes och ibland inte kunde utföra sina respektive arbeten.

– Det var till och med så att personal på operationsavdelning 2, som varit med om ombyggnationer tidigare, fick gå med hörselkåpor på sig, berättar Marie Rodling Wahlström, lokalstrateg i Region Västerbotten.

Verksamheten alltid först

Med bland annat denna erfarenhet ville fastighetsavdelningen ta sig an frågan på ett nytt sätt när ventilationsanläggningen i byggnad 10B skulle bytas. Nära 15 verksamheter påverkades, förutom operation 2 var det bland andra barnmottagningen, öronmottagningen och Neuro-huvud-hals centrums administration som berördes.

– Tanken var först att vi skulle göra som vi brukade och under fyra till fem månader arbeta parallellt med verksamheten, berättar projektledare Lukas Bergner.

– Men eftersom operation 2 låg där var det helt enkelt inte möjligt att göra det under pågående verksamhet, som alltid går först och ska prioriteras. Frågan var om det gick att tömma hela avdelningen under ett antal veckor, säger Patrik Jälmbrant, projektledare för installationen.

Det enda rätta

Nu följde en tid av nära samarbete mellan de berörda enheterna, dess medarbetare och fastighetsavdelningen. Skulle denna gigantiska flytt överhuvudtaget gå att genomföra? Fanns det några alternativ?

– Det var nästan som att välja mellan pest och kolera, säger Marie Rodling Wahlström. De valde mellan det jobbiga med att flytta eller vara kvar i en dammig och bullrig byggmiljö.

– Det är ingen liten grej att flytta en hel operationsavdelning, men det var det enda rätta, konstaterar Stina Alseryd.

Kontakten mellan avdelningarna och fastighet var under våren tät och personalen vid operation 2 var väl insatta i vad som komma skulle.

– Med en bra information från början är hälften vunnit, säger anestesisjuksköterska Roine Danielsson, en av flyttens organisatörer.

Intensiv flytt

Förutom att den egna personalen ställde upp med att planera flytten i detalj, till exempel måste all utrustning märkas för att hamna rätt både vid ut- och inflyttning, så engagerades även städenheten och andra serviceenheter som berörs av flytten.

– Vi tittade också tillsammans med interntransport på hur verksamheterna skulle kunna transportera sina patienter till operation. Vi skulle ju flytta en hel verksamhet säger Roine Danielsson.

Om förberedelsen var lång var själva flytten till de tillfälliga lokalerna på ortopedoperation, kort och intensiv.

– Vi flyttade in på en dag, berättar Stina Alseryd. Vi började på fredag morgon och kunde inleda jourverksamheten redan på eftermiddagen, samma dag. Alla var helt fantastiska!

Men det var inte bara operationsavdelningen som flyttade. 14 andra arbetsplatser påverkades och samordningen kring flyttarna var omfattande med ett bra samarbete mellan samtliga avdelningschefer och fastighet.

Gemensamt ansvar

Tack vare att all vård-och administrationsverksamhet hade flyttat ut, kunde de entreprenörer som anlitats utföra sitt arbete både ostört och effektivt och genom det minimera störningarna för vården.

Arbetssättet, så kallad partnering, innebär att alla, från snickare och rörmontör till elektriker och målare, är delaktiga och tar ansvar för projektet. När lokalerna är tömda kan alla arbeta i stort sett samtidigt, vilket kräver en nära samverkan mellan både projektledning och olika yrkesgrupper.

– Även om det är olika entreprenörer så arbetar alla för samma företag, Region Västerbotten, och mot samma mål, säger Patrik Jälmbrant. Till exempel kan en snickare be en rörmontör om hjälp om det behövs.

Ren miljö

Byggkostnaderna för det korta och intensiva sättet att arbeta under tio veckor blev högre än normalt, främst på grund av mycket övertid för entreprenörerna.

– Om arbetet dragit ut på tiden och vi hållit på i fem månader vet vi inte vad kostnaden hade blivit i fråga om möjliga sjukskrivningar på grund av att folk mår sämre. Det är bra för våra medarbetare att vistas i en renare miljö, säger Marie Rodling Wahlström.

Tillbaka till nyhetslistan