Frida Idenfors är årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen

Frida Idenfors, hud- och STD-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus, har utsetts till årets kontaktsjuksköterska i den norra sjukvårdsregionen. Utmärkelsen delades ut i Stockholm under måndagen av kronprinsessan Victoria i samband med jubileumsdagen för den nationella cancerstrategin.

Det är landets sex regionala cancercentrum som varje år utser årets kontaktsjuksköterska från sitt respektive område. Syftet är att uppmärksamma deras viktiga roll och funktion inom cancervården.

– Jag känner mig otroligt tacksam och hedrad över att få ta emot denna fina utmärkelse, säger Frida Idenfors.

I motiveringen till utnämningen står bland annat:

Årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen möter patienter och närstående med kunnighet och respekt. Med sin drivkraft, nyfikenhet och samarbetsförmåga har hon skapat välfungerande patientrutiner och finns med som en trygghet genom hela vårdförloppet.

Frida Idenfors har från grunden byggt upp kontaktsjuksköterskefunktionen för patienter med malignt melanom vid Norrlands universitetssjukhus. Som företrädare för hudverksamheten verkar hon, tillsammans med andra verksamheter, för smidiga och rationella patientflöden.

Hon stärker patienternas delaktighet genom att utforma individuella vårdplaner. Hon arbetar aktivt med förbättringar inom verksamheten. Detta har bidragit till att patienternas nöjdhet radikalt har förbättrats och nu ligger i nationell toppklass.

Hon har varit drivande i utformningen av en rutin för multidisciplinär konferens – MDK. Arbetet har krävt diplomati och professionellt förhållningssätt både inom kliniken och över klinikgränserna.

Fakta

Den nationella cancerstrategin från 2009 betonade att alla patienter med cancer ska erbjudas en fast kontaktperson vid den cancervårdande kliniken. Att införa kontaktsjuksköterskor har sedan dess varit ett prioriterat områden för landets regionala cancercentrum.

Kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner i vårdprocessen och möter patienter med komplexa behov och deras närstående. Kontaktsjuksköterskan ska förbättra och säkerställa god information och kommunikation mellan patienten och vården. Kontaktsjuksköterskan skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens möjligheter att vara delaktig i den egna vården.

Tillbaka till nyhetslistan