Gastroskopi med effektiv webbokning

Nu kan patienter med remisser till gastroskopi själva via webben boka tid vid endoskopienheten på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. – Det här ger både en ökad valmöjlighet och en bättre service till våra patienter, säger Elsie Strömmer, biträdande avdelningschef för öppenvården vid Kirurgcentrum.

Webbgastro
Den nya webbokningen har inneburit bättre service till patienterna, menar medicinska sekreteraren Daniel Eriksson, sjuksköterskan Karin Nilsson, biträdande avdelningschef Elsie Strömmer och sektionsledaren Anna-Karin Lundstedt. Foto: Jan Alfredsson

Tidigare besökte patienterna, som kommer från hela länet, endoskopienhetens öppna mottagning och köade för en gastroskopi. Ofta blev de undersökta men ibland tvingades de åka hem igen utan uträttat ärende.

Nytt elektroniskt sätt

Insikten om att drop-in tiderna inte riktigt fungerade gjorde att personalen funderade på ett nytt och mer effektivt sätt att boka in undersökningarna.

– Vi tänkte i lite andra banor, gjorde en omvärldsspaning och såg att andra sjukhus i Sverige hade liknande modeller för webbokning, säger Daniel Eriksson, medicinsk sekreterare.

Alla kommer

Lösningen blev ett webbaserat bokningssystem som efter nästan ett år av förberedelser öppnade den 7 januari 2019.

Med hjälp av 1177 Vårdguidens e-tjänster är det enkelt att logga in och se vilka tider som finns tillgängliga.

– I och med att patienterna själva kan bestämma kommer alla till sina bokade tider, säger sjuksköterskan Karin Nilsson.

Remisser till gastroskopiundersökning behövs fortfarande, men är i dag elektroniska. Personalen kan med det nya systemet dessutom bättre planera sin verksamhet när de vet hur många som kommer och om det uppstår lediga tider kallas patienter som står på väntelistor.

Hoppas utöka bokningen

– Att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster blir mer och mer vanligt och vi hoppas att vi kan utöka webbokningen till att också omfatta till exempel hudförändringsmottagning och bröstprotesutprovning, säger Elsie Strömmer.

Fakta: Patienter som av olika anledningar inte kan eller vill boka via webben kan ringa endoskopienheten på 090-785 91 83 och boka en tid.

Tillbaka till nyhetslistan