Gränsöverskridande övning i norr

Nyligen genomfördes Barents Rescue, en stor och gränsöverskridande övning vars syfte var att utveckla samarbetet i Barentsregionen vid naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer. Vid övningen i Kiruna var personal från Region Västerbotten på plats.

Barents
Under övningen byggdes det upp en fältenhet med resurser från de fyra länderna Foto: Emilie Lind

När årets övning genomfördes under en vecka i slutet av september deltog två sjukvårdsgrupper med läkare och sjuksköterskor från länet, en från Norsjö hälsocentral och en från Skellefteå lasarett, samt ambulansbesättning från Umeå.

– Vi byggde upp en fältenhet med personal från Sverige, Norge och Ryssland, berättar ambulanssjuksköterskan Emilie Lind från Umeå, lokal övningsledare och fältansvarig på plats i Kiruna.

Fyra länder samarbetar

Övningen, som samordnades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har föregåtts av ett och ett halvt års förberedelser och sammanföll med att Sverige övertog ordförandeskapet för Barentsregionen.

– Scenariot var att Sverige under en lång tid drabbats av både torka och bränder och tvingades begära hjälp från de andra länderna eftersom de egna resurserna tömts ut, säger Dan Thorn, verksamhetschef för Norsjö hälsocentral, som även varit projektledare för Region Västerbottens deltagande i Barents Rescue 2019.

– Det har varit både praktiska övningar och motspel för att öva ledningsstruktur på lokal, regional och nationell nivå, förklarar han.

Jobbade tillsammans

Under veckan genomfördes en dag med utbildning och sedan under den en och en halv dagar långa övningen byggdes det upp en fältenhet med resurser från de olika länderna och det inträffade bland annat en explosion, ett jordskred, en gruvolycka, en trafikolycka och en översvämning.

– Sjukvårdspersonalen från de båda norra regionerna hade träffats innan och under övningen jobbade vi tillsammans med internationella sjukvårdsgrupper, både ryssar och norrmän, säger Emilie Lind.

Personalen från Umeå åkte till Kiruna utan eget fordon, det fick de låna på plats.

– Ambulanspersonalen agerade som prehospital ledning och sjukvårdsgrupperna skickades ut med minibussar till skadeplatserna, berättar Emilie Lind. Händelserna avlöste varandra under övningen, något som ambulanspersonalen var vana vid.

Grundläggande hjälp

Reaktionerna från deltagarna har varit positiva och alla var nöjda med samarbetet mellan kommuner, regioner och länder, även om man ställdes inför olika utmaningar med tanke på olika kulturer och sätt att arbeta.

– Vi gick till exempel upp i både nationell och internationell nivå för att fördela patienterna, säger Dan Thorn.

Samarbetet på sjukvårdssidan fungerade utan problem.

– Det har gått väldigt bra att samarbeta, som sjuksköterska och läkare i fält är det de grundläggande principerna som gäller för att hjälpa på skadeplats, säger Emilie Lind.

Fakta: Barents Rescue bygger på Barentsavatalet som tecknades 2008 mellan de fyra länderna i Barentsregionen, Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Barents Rescue är ett samarbete i där övningarna alternerar mellan länderna. Svenska deltagare vid Barents Rescue var länsstyrelserna, räddningstjänsterna, polisen och regionerna i Norr- och Västerbotten.

Tillbaka till nyhetslistan