NYHETER 2020-11-30

Gravida och de som nyss fött barn tycker till om vården i Västerbotten

Kvinnors röster behövs i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Under drygt två års tid kommer gravida och de som nyss fött barn i Västerbotten ha möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter av vården och sin egen hälsa i en nationell enkät.

Kvinna håller upp bebis. Foto.

 

Hur upplever kvinnor sin egen hälsa och vården under graviditeten och vid förlossning? Hur bemöts de av personalen och hur känner de sig ett år efter förlossningen? Det är några av frågorna i den nya graviditetsenkäten, som lanseras den 1 december i år.

– Det här blir vårt sätt för att ta reda på vad kvinnorna tycker och behöver. Vi får reda på både sådant som är bra och sådant som behöver förbättras så att kvinnor och deras familjer kan känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Jag hoppas verkligen att alla tar möjligheten att göra sin röst hörd och bidra, säger Maria Lindqvist, vårdutvecklare, forskare och lektor vid Centrum för obstetrik och gynekologi i Region Västerbotten och Umeå universitet.

En enkät i tre delar

Graviditetsenkäten går ut via 1177.se och består av tre delar. Den skickas till kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan.

Den som är i graviditetsvecka 25 kommer att få alla delarna av enkäten, men om man exempelvis den 1 december 2020 har fött barn för ett år sedan får man bara sista delen.

– Det känns spännande att äntligen köra igång! Ju fler som svarar desto större underlag får vi. Det här är en chans att berätta hur resan från graviditet till tiden efter förlossning har varit, säger Hanna Nyström, vårdutvecklare och samordningsbarnmorska i Region Västerbotten.

Enkäten finns i inkorgen på 1177.se. Det är viktigt att logga in och fylla i sina kontaktuppgifter för att kunna ta del av enkäten. Vill man ha en påminnelse när det är dags att delta måste man klicka i aviseringar.

Underlag för att utveckla vården

Initiativet till graviditetsenkäten kommer från Sveriges kommuner och regioner, SKR, inom ramen för överenskommelsen med regeringen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Resultatet från enkäten ger Region Västerbotten möjligheter att fortsätta att utveckla vården kring graviditet och förlossning i länet.

– Det är viktigt att få återkoppling på sitt arbete och tack vare graviditetsenkäten kan vi ta vara på kvinnornas synpunkter och erfarenheter. Deras röster är en viktig del i utvecklingsarbetet för en jämlik och personcentrerad vård i hela landet, säger Hanna Nyström.

Satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa

SKR och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2020 fördelas 937 miljoner kronor till regionerna. Region Västerbotten har fått 24 743 863 miljoner kronor. Graviditetsenkäten är en del i arbetet för en mer jämlik, personcentrerad och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Frågorna i Graviditetsenkäten har utformats av SKR i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Graviditetsenkäten pilottestades i Region Skåne och Region Halland i början av 2019 och togs emot väl. Svarsfrekvensen var god och den upplevdes enligt utvärderingsenkäten som relevant samt var uppskattad av kvinnorna som svarade.

Graviditetsenkäten lanseras den 1 december och skickas ut kontinuerligt till kvinnorna till och med 2022.

Läs mer om graviditetsenkäten på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan