Hbtq-diplomering av länets bibliotek

Nu startar hbtq-diplomering av biblioteken i Västerbotten, med syfte att göra dem mer inkluderande och tillgängliga. Diplomeringen innebär utbildning av personal och ledning, och resulterar i en konkret handlingsplan för arbete med hbtq, normer och jämlikhet. Hbtq-diplomeringen är en gemensam satsning från Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten, och intresset bland bibliotekspersonalen är stort. – Det ligger i bibliotekens demokratiska uppdrag att arbeta med mänskliga rättigheter och mot all form av diskriminering. Rätten att vara du, är en angelägenhet för alla, säger Christer Edeholt, biblioteksutvecklare vid Regionbibliotek Västerbotten.

HBTQ-diplomering
Som en del i satsningen har Regionbiblioteket tagit fram bokmärken, pins, supporterflaggor och tygkassar med texten ”Du har rätt att vara du” på 15 olika språk. Foto: Arkiv

Diplomeringen avser länets folk- skol- och sjukhusbibliotek och innebär ett förändringsarbete av bibliotekens verksamhet, kommunikation och bemötande. Utgångspunkten är att varje enhet ska reflektera kring olika frågeställningar och därifrån upprätta en handlingsplan för inkludering och hbtq-arbete.

Viktigt arbete

För Helena Gard, hälsoutvecklare vid Region Västerbotten, är detta ett väl inarbetat koncept. Hon har tidigare erfarenhet från hbtq-diplomering av ett 50-tal olika arbetsplatser inom Region Västerbotten.

– Hbtq-diplomeringen är en viktig del av regionens arbete för jämlik hälsa i Västerbotten eftersom vi vet att hbtq-personer på gruppnivå har en sämre hälsa än befolkningen i stort, säger Helena Gard, hälsoutvecklare Folkhälsoenheten, Region Västerbotten

Både Helena Gard och Christer Edeholt har mångårig erfarenhet av hbtq-arbete och tillsammans ansvarar de för utbildningen som leder till diplomeringen – en utbildning som varvas med fakta och berättelser ur olika hbtq-perspektiv. Det blir föreläsningar, filmvisning, boktips, samtal och olika sorters gruppövningar.

Bokmärken och kassar

Inlandskommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele börjar sin diplomering den 18 februari och Skellefteå den 20 februari. I Umeåområdet påbörjas diplomeringen den 10 september.

Fakta: 2012 gjordes den första hbtq-certifieringen av ett bibliotek i Sverige. Det var Hallonbergens bibliotek i Sundbyberg, Stockholm. Sedan dess har många bibliotek i Sverige antigen certifierats av RFSL eller diplomerats av olika utbildare.

Tillbaka till nyhetslistan