NYHETER 2022-03-04

Hoppas på högspecialiserad vård för ny hjärtbehandling

Norrlands universitetssjukhus har för första gången genomfört två alkoholablationer, där alkohol injiceras i ett kranskärl, för att förbättra hjärtfunktionen för patienter med en hjärtmuskelsjukdom. Nu ansöker man om att få bedriva högspecialiserad vård för denna diagnos, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati.    

Alkoholablation
Biträdande verksamhetschef Fredrik Holmner samt Henrik Hagström och Jonas Andersson vid PCI-labb, är hoppfulla inför Socialstyrelsens kommande beslut. Foto: Klas Sjöberg

 

 

Nationell högspecialiserad vård bedrivs vid ett fåtal enheter i landet som Socialstyrelsen menar uppfyller kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Tidigare uppdrag

Norrlands universitetssjukhus har sedan tidigare nationella uppdrag att bedriva vård för behandling av skador på plexus brachialis (armens nervfläta), vård vid förvärvade ryggmärgsskador samt avancerad invasiv diagnostik och behandling av primär skleroserande kolangit.

Nyligen skickades en ansökan in om att få genomföra behandling av hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati.

– Många patienter får initialt läkemedelsbehandling för detta tillstånd, men några behöver ett öppet kirurgiskt ingrepp, där en del av hjärtmuskeln tas bort, eller ett kateterburet ingrepp med alkoholablation, förklarar Fredrik Holmner thoraxkirurg och biträdande verksamhetschef vid Hjärtcentrum.

Delikat metod

Alkoholablation är en metod där en tunn kateter förs in i ett speciellt område i ett kranskärl där muskeln är förtjockad och alkohol injiceras.

– Det är en delikat metod där alkoholen måste sprutas in på exakt rätt ställe i kranskärlsgrenen för att då skapa en liten kontrollerad hjärtinfarkt som gör att muskeln blir tunnare och hjärtat kan pumpa lättare.

Tidigare saknade Norrlands universitetssjukhus kompetensen för detta, men under förra året åkte en av kardiologerna som genomför ballongvidgningar ner till en klinik i Nederländerna för utbildning i alkoholablation.

Fördel för patienter

I januari genomfördes de två första mycket lyckade alkoholablationerna.

– Både alkoholablationen och det öppna kirurgiska ingreppet ger likvärdiga resultat, men fördelen med ablationen är att patienten slipper en större operation med öppen bröstkorg, säger Fredrik Holmner.

En av två enheter

Nu väntar Fredrik Holmner och hans kollegor vid Hjärtcentrum på Socialstyrelsens beslut om Norrlands universitetssjukhus blir en av två enheter som i framtiden får genomföra denna behandling.

– Tanken är att patienterna ska möta en kirurg och en PCI-operatör som har mycket erfarenhet, säger han.

Och Fredrik Holmner är förväntansfull och lyfter fram några fördelar som enheten i Umeå har.

– Det finns en plan för hur vi ska utveckla verksamheten med alkoholablation och det är också viktigt att ha en plan för utbildning av medarbetare. Det har vi också.  

Lång erfarenhet

Om det blir ett positivt besked väntar ett hårt arbete med att organisera och planera verksamheten för att om ett halvår ta emot patienter från hela Sverige. Det rör sig om totalt cirka 50 personer för både alkoholablation och de öppna kirurgiska ingreppen.

– I Västerbotten är vi vana vid att ta emot patienter som kommer långt ifrån och har mer än 20 års erfarenhet av telemedicinkonferenser, vilket har en stor betydelse. Vi har dessutom hunnit långt med kateterburen teknik och har en väldigt lång och gedigen forskning på området.

– Det vore därför en stjärna och en fjäder i hatten för oss om vi skulle få det, säger Fredrik Holmner.

Tillbaka till nyhetslistan