I höst börjar Nyföddboken i Västerbotten att delas ut till länets nyfödingar

Under hösten 2019 börjar Nyföddboken delas ut till alla länets nyfödingar. Boken syftar till att föräldrar och barn tillsammans ska utforska språket – det är nämligen aldrig för tidigt att börja prata med och läsa för sin bebis. Boken fungerar som ett stöd både för föräldrar och personal vid länets barnhälsovårdcentraler. Nyföddboken är ett samarbete mellan länets folkbibliotek och barnhälsovård.

Bäbis läser i en bildbok. Foto.

 

 

– Bibliotekarier är experter på att hitta läsning efter alla människors behov. Böcker går att läsa på en mängd olika sätt, och det finns mängder av bilder och berättelser att samlas kring fastän bebisen är pytteliten. Förutom att språket utvecklas får man också en lugn och fin stund tillsammans när man sitter nära med sin bebis, fortsätter Jenny Lindmark, utvecklingsledare på Regionbibliotek Västerbotten.

Det är folkbiblioteken och barnhälsovården i länets kommuner som tillsammans ansvarar för att länets nyfödingar och deras föräldrar får varsin bok. Tillsammans utforskar de språket och hittar de vägar in i boken som passar dem. Till sin hjälp har de proffsen på länets bibliotek och barnhälsovårdscentraler. Nyföddboken i Västerbotten är LILLA MONSTERBOKEN, av Kenneth Andersson. Det ges ut av Alfabeta bokförlag, men projektet har ett särtryck. Under oktober inleds metoddagar för barnbibliotekarier och bvc-sköterskor. Där pratas bland annat behov, metoder och språkutveckling. Under november börjar böckerna delas ut och projektet pågår under två år framåt.

– Nyföddboken är ett välkommet tillskott till oss BVC sköterskor när vi informerar om vikten att börja tidigt o läsa för barnen. Vi får också ett verktyg för hur vi kan informera på ett bra sätt. Det är fantastiskt att få lämna en bok som present till de nyblivna föräldrarna. Detta är fantastiskt roligt! Säger Birgitta Isaksson, vårdutvecklare och BVC-sköterska.

Innan Västerbottens nyfödingar är fyra månader gamla ska boken vara utdelad till barnets föräldrar. Då får de vuxna i barnets familj kännedom om att det inte går att börja för tidigt med att prata och läsa för sin bebis. Det går att börja med en gång, direkt på BB! Det viktiga är att den vuxne och det mycket lilla barnet tidigt börjar samspela; det kan handla om rim, ramsor, nonsensord eller om helt vanlig läsning. Vilket språk som talas hemma spelar inte heller någon roll, så länge barnet är en del av det.

– Redan när barnet är nyfött börjar vi att kommunicera med det. Tolkar dess reaktioner på vad som händer i och utanpå dess kropp som just kommunikation - "åh, du är ledsen för att du är hungrig". Ganska så snart får vi svar och när bebisen är två månader är samspelet i full gång. Bebisen kan tyckas liten, men är sugen på att titta, lära och prata. Bebisen kan tyckas vara liten, men är sugen på att lära, prata och titta, säger Annie Ahlinder, logoped vid Kompetenscentrum för Mödra- och Barnhälsovård i Västerbotten.

Om de vuxna har frågor om språkutveckling, kan de ställas till både bibliotek och BVC, där finns många goda råd. Och på nyföddboken.se finns både filmer och mer information om hur föräldrar kan läsa för små barn.

– Prova också på att samtala med din bebis med hjälp av en bok! Tolka barnets joller och ljudanden som kommunikation, och ge bebisen tid att svara. Stanna kvar länge vid bilder som bebisen verkar gilla extra mycket. Du kan själv förändra rösten för att göra det lite mer spännande eller roligt, säger Malin Bergman Papworth, logoped vid Norrlands universitetssjukhus.

 

Tillbaka till nyhetslistan