Ingen risk för asbest efter sanering

I äldre byggnader kan asbest finnas i bland annat ventilation, bakom kaklade väggar och under plastmattor. Men det är inte förrän vid rivning som asbest frigörs och kan vara farligt. – Därför sker all hantering av asbest helt säkert och utgör ingen som helst fara för varken personal eller patienter, säger Ulf Widmark, fastighetschef vid Region Västerbotten.

Asbestsanering

Många av Region Västerbottens byggnader kommer från den tid då det var vanligt att använda asbest.

Ofarligt som inkasplat

Det naturliga mineralet har en hög mekanisk hållfasthet, en hög effekt vid isolering, goda brandskyddsegenskaper, har en ljudisolerande förmåga samt en hög kemisk beständighet. Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat.

När ombyggnationer sker på många håll finns dock en risk att asbest sprids. Men beredskapen för detta är god och rutinerna att ta hand om asbest på ett säkert sätt är rigorösa.

Omöjliggör spridning

Sedan många år finns en plan för asbestsanering, från att noggrant undersöka om ett material innehåller asbest, till att sätta upp inplastade säkerhetszoner som omöjliggör att asbest sprids och att på ett säkert sätt ta hand om och transportera bort asbestfibrerna.

– Det finns inte en chans att det kommer ut. Asbesten kan aldrig lämna säkerhetszonerna med undertryck, säger Jimmy Granström, arbetsledare vid det företag som ansvarar för en stor del av saneringen på Norrlands universitetssjukhus.

Säkerhetszon byggs

Ett exempel där asbestsanering genomförs är vid ombyggnationerna på Nus. Många kanske har sett de plasttält som finns på sjukhuset, en arbetsplats för företaget som specialiserat sig på asbestsanering.

– Innan det till exempel ska bytas ett dörrparti tas det prover för att se om det finns asbest. Påvisas det bygger vi en säkerhetszon med undertryck som gör det helt omöjligt för fibrerna att ta sig ut, berättar Christopher Karlsson.

Tvätt och sanering

De som sanerar är klädda i täta overaller och masker för att inte själva andas in de små asbestfibrerna.

Asbestsanering 2

– De som varit inne i en zon tvättas och saneras för att vara helt fri från asbest när de kommer ut, säger Christopher Karlsson.

Den asbest som tagits omhand inne i zonen packas ner i dubbla eller tredubbla kraftiga plastsäckar som också saneras innan de transporteras bort från sjukhusen till näraliggande deponi- och avfallscenter där de grävs ner.

– Eftersom asbest är ett naturligt material blir det ingen miljöpåverkan och så länge det inte grävs upp är det ingen fara för människor, säger Jimmy Granström.

Fritt från asbest

Innan de gamla lasarettsbyggnaderna på sjukhusområdet i Umeå revs hade det gjorts en grundlig sanering av asbest och miljöfarliga ämnen, så när väl grävskoporna gjorde sitt fanns det ingen risk att skadliga ämnen spreds. Det var redan sanerat och borta.

– Det byggdamm som spreds var helt fritt från asbest. Asbest är också helt luktfritt och ger inga direkta symptom, förklarar Jimmy Granström.

Regelbunden uppföljning

Även vid ombyggnationer vid sjukhusen i Skellefteå och Lycksele samt vid alla hälsocentraler och sjukstugor gäller samma krav vid asbestsanering.

– De regler som gäller vid hantering av asbest finns till för att skydda både de som ska utföra saneringen och för omgivningen. De kraven följs upp regelbundet, säger fastighetschef Ulf Widmark.

Fakta: Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Asbest är ofarligt när det är inkapslat. Men när material som innehåller asbest rivs ner frigörs lätta och tunna asbestfibrer som är farliga att andas in och kan orsaka allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer.

Tillbaka till nyhetslistan