NYHETER 2021-04-29

Inget krislägesavtal i Region Västerbotten

Den 28 april beslutade SKR att avaktivera krislägesavtalet för Region Västerbotten efter begäran av regionen. Beslutet gäller vårdavdelningar med covid-vårdplatser vid Skellefteå Lasarett, sedan tidigare har krislägesavtalet för IVA vid Norrlands universitetssjukhus avaktiverats.

 – Situationen kring covid-19 har stabiliserats och påverkan på verksamhet och bemanning inte lika omfattande som den var för någon månad sedan. Vår bedömning är att verksamheten kan bedrivas inom ramen för ordinarie avtal och scheman, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Hög belastning och skört läge

Det var i början av mars som krisledningsnämnden i Region Västerbotten begärde att SKR skulle aktivera krislägesavtalet för omvårdnadspersonal i Region Västerbotten inom intensivvårdsverksamheten vid Norrlands universitetssjukhus, samt för vårdavdelningar med covid- vårdplatser vid Skellefteå lasarett.

Läget var allvarligt med hög smittspridning av covid-19, speciellt i södra Lappland och Skellefteåområdet. Detta innebar en kraftigt ökad belastning inom vissa delar av sjukvården. Trots att den elektiva verksamheten dragits ned, var vårdplatsläget skört på samtliga tre av länets sjukhus.

Den 25 mars beslutades att avaktivera krislägesavtalet för den del som omfattar intensivvårdsverksamheten vid Norrlands universitetssjukhus. Anledningen då var att belastningen på intensivvården minskat.

Anvisningar enligt krislägesavtalet startade på covidenheterna i Skellefteå den 10 mars och personalen var anvisade till och med den 6 april. Situationen hade då stabiliserats något. I och med dagens beslut från SKR har avtalet i Region Västerbotten helt avaktiverats.

Tillbaka till nyhetslistan