Inloggning med lösenord och SMS tas bort från 1177 Vårdguidens e-tjänster

Den 3 december 2019 tas inloggning via lösenord och SMS i 1177 Vårdguidens e‑tjänster bort. Kraven på säkerhet i samhällets digitala tjänster höjs successivt och den aktuella inloggningsmetoden behöver tas bort för att säkerställa ett fullgott skydd av invånares personuppgifter.

1177-inlogg

Det är en mycket liten andel invånare som fortfarande loggar in med lösenord och SMS – i september i år gjordes 0,6 procent av alla inloggningar i Västerbotten med den metoden – och andelen minskar hela tiden. De som använder lösenord och SMS hänvisas att från och med 3 december i stället använda e-legitimation, i nuläget BankID.

– Det är ett nationellt beslut som innebär att säkerheten förstärks och vi jobbar för nå ut med information till de som berörs av att inloggningsmetoden tas bort, säger Victoria Rolandsson, kommunikatör för 1177 Vårdguidens e-tjänster på Region Västerbotten.

Kommande ombudsfunktion i 1177 Vårdguidens e-tjänster

I början av 2020 införs en ny ombudsfunktion som gör det möjligt att agera ombud i e-tjänsterna åt en annan vuxen person. Det pågår också en utredning kring en lösning för inloggning för att möta behovet för de personer som inte alls kan få ett BankID.

Tillbaka till nyhetslistan