Inspirerar kollegor till ett hälsosamt liv

Johanna Stenvall, distriktssköterska och Josefin Nilsson, medicinsk sekreterare, på Byske hälsocentral utbildade sig till hälsoinspiratörer i november 2019. Men deras arbete för en hälsofrämjande arbetsplats började långt innan det. Tillsammans med kollegan Charlotta Näslund, distriktssköterska, har de ordnat aktiviteter och roligheter på arbetsplatsen i flera år.

– Vi främjar hälsa hos våra patienter varje dag och ville ta det vidare till våra kollegor. Det ska vara roligt att gå till jobbet! Att göra saker tillsammans är ett bra sätt att lära känna varandra och trivas på jobbet, säger Johanna Stenvall.

En hälsoinspiratör är en resurs för chefen i det hälsofrämjande arbetet och har ett hälsofrämjande förhållningssätt som kan bidra till hälsofrämjande aktiviteter under ordinarie arbetstid.

Morot inte piska

En del av arbetet som hälsoinspiratör inom Region Västerbotten är att stötta både arbetskamrater som vill förändra sin livsstil och de som redan har ett hälsosamt liv. Uppdraget innebär inte att tvinga utan att inspirera till förändring. En hälsoinspiratör ser sina arbetskamrater där de är utifrån deras kunskaper, erfarenheter och situation.

Johanna, Josefin och Charlottas tips för en hälsofrämjande arbetsplats är att börja med små förändringar, prova sig fram och sedan utvärdera. De tycker även att det är viktigt att vara inkluderande och tänka brett så att det finns något som passar alla.

– Alla kanske inte vill vara med på allt, och det är helt okej. Kanske är de med ibland eller så hakar de på efter ett tag. Finns det en bredd ökar chanserna att fler är med, säger Charlotta Näslund.

Några exempel på vad de brukar göra på sin arbetsplats är gemensamma frukostar, tankenötter som hänger runt om på hälsocentralen, after work och uppvaktning på allas födelsedagar. Här näst planerar de att tillsammans gå lika långt som det är till Paris.

– I höstas arrangerade vi även en mycket uppskattad hälsofestival på hälsocentralen med aktiviteter vid två olika tillfällen under dagen så att alla som ville skulle kunna vara med. Tack vare flera engagerade kollegor blev utbudet brett med allt från morgonyoga och lunchgympa till eftermiddagsmassage och hälsobingo, säger Josefin Nilsson

Uppdraget som hälsoinspiratör

• Stöd till verksamhetschef eller avdelningschef
• Medverka till arbetsplatsens hälsofrämjande arbete
• Förespråka friskfaktorer, fokus på välbefinnande och trivsel
• Ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter
• Sprida information om kurser, föreläsningar och arrangemang i närområdet

Fakta: Hälsofrämjande arbetsplats

En hälsofrämjande arbetsplats inom Region Västerbotten är en arbetsplats som fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering; på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Tillbaka till nyhetslistan