Intern fortbildning av undersköterskor

Tio undersköterskor på ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus har utbildats för att kunna sätta katetrar på manliga patienter. Fortbildningen skedde med hjälp av klinikens egna sjuksköterskor och arbetet möjliggörs genom att servicebiträden avlastar undersköterskorna.

Intern fortbildning usk
Internutbildningen var att fortbilda undersköterskor att sätta katater på manliga patienter. Undersköterskan Anna Stenmark och sjuksköterskan Linnea Njaita. Foto: Jan Alfredsson

Hösten 2018 påbörjades ett utvecklingsarbete på ortopeden, tillsammans med memeologen, processledare Eva Quist och all personal på ortopedklinikens vårdavdelning. Under två temadagar tittade man bland annat på hur medarbetarna kunde hjälpa varandra och erbjuda en mer patientnära vård.

– Vi tittade till exempel på vilka arbetsuppgifter som inte behöver utföras av sjuksköterskor och ett förslag var att ge delegation till undersköterskor att sätta kateter på manliga patienter, säger Birgitta Lögdström Väringstam, biträdande avdelningschef på ryggsektionen.

Sedan tidigare ingår det i undersköterskeyrket att sätta katetrar på kvinnor, medan att utföra det på män är rent tekniskt mer komplicerad. Till exempel finns det risk att katetern skadar prostatan.

– Men det finns inte något som säger att undersköterskor med rätt utbildning inte skulle kunna göra det på män, säger Birgitta Lögdström Väringstam.

Intern utbildning

Sammanlagt var det tio undersköterskor vid kliniken som anmälde sig till fortbildningen. De kommer från olika sektioner och arbetar både dag och natt. Sjuksköterskan Linnea Njaita höll i utbildningen.

– Vi skötte allt internt, men tog hjälp av uroterapeuten Carina Andersson från neurorehab för rådfrågning gällande deras upplägg. Hon ledde också ett praktiskt moment för undersköterskorna, berättar hon.

Undersköterskan Anna Stenmark var en av deltagarna.

– Vi pluggade genom att läsa informationen i vårdhandboken, tittade på videofilmer via Lärande landsting och gjorde praktiska övningar med attrapper. Sedan avslutades utbildningen med att vi under övervakning av sjuksköterskor fick sätta katetrar på patienter.

Servicebiträden
Edra Goga och Murati Ali Reza

Nyanställda på kliniken

För att ge de tio undersköterskorna möjlighet att utföra sina nya arbetsuppgifter har de två nyanställda servicebiträdena Ali Reza och Edra Goga Murati stöttat.

I början av året gick de en kurs på sjukhuset för att lära sig mer om bland annat hygien, städning av vårdutrymmen och hur man förbereder utdelning av mat till patienter. Efter praktik på akuten och ortopeden anställdes de båda som servicebiträden på ortopedkliniken.

– Det gör mig glad att vi kan avlasta undersköterskornas jobb, vi behövs, säger Edra Goga Murati.

– Ja, det känns jättebra, fyller Ali Reza i.

Tid för patienter

Birgitta Lögdström Väringstam förklarar hur kliniken resonerade inför att de båda servicebiträdena anställdes efter att de gjort sin praktik.

– De övriga i personalgruppen var nöjda över att inte behöva städa eller diska och vi hade ekonomiskt utrymme att anställa.

Mer patienttid

I dag avlastar Ali Reza och Edra Goga Murati främst undersköterskorna, men servicebiträdenas jobb handlar först och främst om något annat.

– I dag gör de framförallt det som det inte behövs undersköterskeutbildning till, det har vi kunnat lyfta ur undersköterskornas arbetsuppgifter, säger Birgitta Lögdström Väringstam.

– Tanken är att låta undersköterskorna vara mer tillsammans med patienterna, för ett förebygande omvårdnadsarbete.

Vill studera vidare

Kliniken har redan nu börjat skissa på hur de ska ta kompetensutvecklingen vidare, till exempel att låta undersköterskorna få möjlighet att sätta perifera venkatetrar, pvk.

– Vi tittar även på andra möjligheter som exempelvis inskrivningssamtal och arbetar ständigt att se över våra arbetsrutiner för vem som gör vad i vården. Vi ska nu utvärdera katetrisering av urinblåsan hos män, men går vidare med kompetensutvecklingen inom andra områden innan den utvärderingen är färdig, säger Linnea Njaita.

– Vi vill kunna förbättra arbetsmiljön för de anställda och frigöra tid för sjuk- och undersköterskor för att utveckla omvårdnaden för patienterna samt få tid för förbättringsarbeten.

Och för de båda servicebiträdena har yrkeslivet inom hälso- och sjukvård bara börjat.

– Jag vet att det behövs folk i vården och mina planer är att studera vidare till sjuksköterska, säger Edra Goga Murati.

Fakta: Perifer venkateter, pvk, är en plastkateter som läggs i en perifer ven i syfte att tillföra infusioner eller läkemedel.

Tillbaka till nyhetslistan