NYHETER 2020-09-04

Introduktionsår ger ökad trygghet

Nyutbildade sjuksköterskor som arbetat kortare än 12 månader i Region Västerbotten ska nu gå ett introduktionsår för en ökad trygghet och säkerhet i yrket. – Utbildningen ska stötta de nya sjuksköterskorna i sin yrkesroll så att de både bevarar sin hälsa och orkar vara kvar länge i yrket, säger Karin Bölenius, projektledare och professionsutvecklare i omvårdnad i Region Västerbotten.

Introår
Katarina Svensson och Johanna Ledin är två av de nyutexaminerade sjuksköterskorna som ska gå introduktionsåret. Foto: Jan Alfredsson

Inom de närmaste åren förväntas ett stort antal regionanställda sjuksköterskor gå i pension. För att säkerställa att de nyutbildade och nyanställda sjuksköterskorna stannar kvar, både i yrket och i regionen, inledes nu ett länsgemensamt introduktionsprogram.

Viktigt att träffa andra

Sammanlagt ska cirka 90 nyanställda sjuksköterskor vid sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå, plus tre från sjukstugor i inlandet, genomföra den obligatoriska utbildningen, både på plats vid sjukhusen, men också till viss del via länk.

– Tanken är att man deltar på plats, men vi har en begränsning i hur många som kan vistas i en lokal, förklarar Mikaela Wärnsberg, med i styrgruppen för utbildningen.

– Vi vinner heller inte så mycket med att hålla allt digitalt och det är också viktigt att nätverka och träffa andra kollegor i samma situation, säger hon.                           

Åtta utbildningsdagar

Utbildningen genomförs under sammanlagt åtta schemalagda heldagar, hösten 2020 och våren 2021. Den består av fyra gemensamma block; medarbetarskap och värdegrund, balans mellan arbete och fritid, att bli en kompetent sjuksköterska och kompetens vid högriskmoment.

Det sista blocket om teknisk färdighet planeras och utförs vid respektive hemklinik.

– Det blocket är enhetsspecifikt, eftersom det till exempel behövs vissa färdigheter på psykiatrin och helt andra på thorax, säger Karin Bölenius.

Positiv till utbildningen

Katarina Svensson och Johanna Ledin vid urolog- och gynekologiska vårdavdelningen i Umeå ska, tillsammans med två andra kollegor, gå introduktionsåret och ser fram emot fortbildningen.

– Det blir bra att få lära sig att hantera både jobb och fritid och att kunna träffa andra kollegor och prata, det finns normalt inte så mycket tid över för det under arbetstid, säger Katarina Svensson.

– Det kan ibland nästan kännas som att vi efter bara några veckor ska kunna göra lika mycket som den som arbetat i 15 år, säger Johanna Ledin. Det här ger oss verktyg att hantera vardagen på ett bättre sätt.

Också huvudhandledare Sandra Mannberg är positiv.

– Det är bra att det äntligen finns en introduktionsutbildning som är obligatorisk för alla nya sjuksköterskor. De får chansen diskutera olika situationer och uttrycka sådant som de kanske inte skulle våga säga till nya arbetskamrater. De förstår också att de inte är ensamma om att vara ny på jobbet.

Planerat tillsammans

En styrgrupp bestående av tolv personer har under cirka ett år planerat introduktionsåret. De lärare som engagerats kommer alla från den egna regionen och har i mindre team planerat för olika utbildningsblock.

– Det är specialister inom olika områden som, tillsammans med bland andra huvudhandledare från verksamheterna, skapat utbildningen, förklarar Karin Bölenius. Lärarteamen kompetensutvecklar också sig själva och blir heller inte sårbara om någon skulle bli sjuk.

Tanken är att introduktionsåret ska kunna kombineras med deltagarnas ordinarie arbetstider.

– Om det är flera vid en arbetsplats som går utbildningen kan de börja vid olika tillfällen, eftersom de åtta dagarna är fristående, förklarar Karin Bölenius.

Löpande utvärdering

En viktig del är att utvärdera utbildningen, något som sker löpande.

– Vi ska utvärdera varje delmoment och vid behov justera, säger Karin Bölenius.

Tanken är också att i efterhand jämföra de som genomfört introduktionsåret med sjuksköterskor som inte gått det.

– Vi vill se hur det påverkat, om de fått både bättre klinisk kompetens och bättre hälsa, förklarar Karin Bölenius.

– Ambitionen är att ta reda på om introduktionsåret verkligen gjort någon skillnad och att det inte bara sett bra ut på papperet, säger Mikaela Wärnsberg.

Fördel med fortbildning

Att erbjuda denna typ av fortbildning är också en konkurrensfördel när nyutbildade sjuksköterskor söker jobb.

– Annars kanske de istället söker sig till en region där det finns introduktionsår, säger Mikaela Wärnsberg.

I omvärldsanalysen i den projektplan som ligger till grund för utbildningen beskrivs bland annat svårigheten att säkerställa kompetensförsörjningen när det gäller just sjuksköterskor, samt ett antal negativa effekter som kan uppstå som en följd av detta.

Må bra efter arbetsdag

Det kan till exempel handla om en för hög arbetsbörda, minskad ork och risk för utmattning, samt brist på kompetens som riskerar leda till osäker vård.

– Undersökningar från hela landet visar att det är många som upplever att yrket är tungt och som bara efter ett par år går vidare för att börja jobba med annat, säger Mikaela Wärnsberg.

– Vi vill att de som gått introduktionsåret ska må bra efter att ha jobbat hårt en arbetsdag, avslutar Karin Bölenius.

Fakta: Det är enheten för utbildning i samverkan med enheten för kompetensutveckling och rekrytering i Region Västerbotten som jobbat fram utbildningen.

Tillbaka till nyhetslistan