NYHETER 2020-09-16

Kampanjer för att cykla och gå i Västerbotten

Den här veckan startar cykla- och gåkampanjer på sex olika arbetsplatser runt om i länet. Det är projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR) som vill uppmuntra till hållbara färdsätt som gynnar både miljön och den egna hälsan.

Tre personer vid cykelställ
Lena Bieblad, Josefine Wigström och Ingela Bottke, mobilitetssamordnare för HAR-projektet i Skellefteå, Umeå och inlandskommunerna. Foto: Jörgen Boström

– Vi vill få fler att upptäcka det positiva i att cykla eller gå till och från jobbet, säger Peter Tapani, projektledare för HAR.

Medarbetare på de deltagande arbetsplatserna uppmuntras att under fyra veckor, så mycket som möjligt, välja cykel eller promenad framför andra färdsätt. Alla deltagare får tillgång till ett program där de kan logga sina resor. Priser finns att vinna i olika kategorier, som till exempel antal resor, antal kilometer, men även pris för roligaste bild, bästa cykeltips med mera.

Den rådande situationen med covid-19 där många människor arbetar på distans, gör att även gång och cykelresor som sker på fritiden räknas med.

– I dessa speciella tider då väldigt många jobbar hemifrån tror jag att en sådan här insats som vi gör tillsammans, skapar en efterlängtad känsla av gemenskap och sammanhållning, säger Caroline Häggström, VD på Vattenfall Kundservice i Umeå, som är en av de deltagande organisationerna.

– I ett större perspektiv handlar det om att främja hållbart resande. HAR-projektet går helt i linje med Vattenfalls mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, fortsätter säger Caroline Häggström.

Vindelns kommun medverkar också i HAR-projektet. Therese Berg, kommundirektör i Vindeln, berättar att kommunen vill vara med och bidra till en god miljö. Hon lyfter också fram det positiva med att känna att man är en del i en helhet:

– Om andra kan förändra sitt beteende så kan jag det också, och det blir lättare att skaffa nya vanor när man provar på och märker att det fungerar. Aktiviteter kopplat till rörelse och hälsa är något som uppfattas positivt, särskilt nu i corona-tider behöver vi det som är roligt, säger Therese Berg.

Hållbara arbets- och tjänsteresor drivs av Region Västerbotten i samarbete med nio organisationer och kommuner i Västerbotten. Cykla- och gåkampanjerna är en del av en projektets arbete som sträcker sig mellan 2019-2021 och på flera konkreta sätt bidrar till hållbara resor, fysisk rörelse och bättre lösningar för arbete på distans.

Läs mer här: http://hallbararesor.nu

Projektet finansieras med hjälp av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Deltagande organisationer i höstens cykla- och gåkampanjen är:

Indexator
Region Västerbotten
Skellefteå kommun
Umeå kommun
Vattenfall kundservice
Vindelns kommun

Deltagande organisationer i HAR:

Boliden
Indexator
Lycksele kommun
Region Västerbotten
Skellefteå kommun
Skellefteå Kraft
Storumans kommun
Umeå kommun
Vattenfall kundservice
Vindelns kommun

 

Tillbaka till nyhetslistan