Klimatsmarta lösningar visar vägen för övriga världen

Region Västerbotten deltar sedan 2016 i Ruggedised – ett femårigt EU-projekt om miljö- och hållbarhet. Här samarbetar flera aktörer för att utveckla campus- och sjukhusområdet i Umeå till en smart stadsdel med hållbara och klimatsmarta lösningar inom kommunikation och energi. Resultaten ska sedan stå som modell för hur andra städer i Europa kan arbeta.

I anslutning till norra entrén vid Nus byggs en snabbladdningscentral för eltaxibilar berättar Kristofer Linder, energiingenjör och projektledare för Region Västerbottens arbete inom Ruggedised. Foto: Jan Alfredsson

Ruggedised är ett internationellt samarbete där Umeå, tillsammans med Rotterdam och Glasgow, har fått 180 miljoner kronor i projektmedel från EU:s Horizon 2020-program. 40 miljoner investeras i den så kallade ”Universitetsstaden” i Umeå som består av sjukhusområdet, Umeå universitet, Lilljansberget och Uminova Science Park. Här ska teknik, marknad och konsument samverka för att skapa hållbara och smarta kommunikationsteknologier, transport- och energilösningar.

– Det är en väldigt spännande och framtidsinriktad satsning. Det vi gör tillsammans här i Umeå kommer andra städer i Europa att följa och studera för att kunna ta efter, säger Kristofer Linder, energiingenjör och projektledare för Region Västerbottens arbete inom Ruggedised.

Umeå kommun leder det lokala arbetet tillsammans med Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten och Umeå universitet. Alla parter är inblandade i ett eller flera av de nio delprojekten som genomförs inom satsningen.

Affärsmodell för att minska koldioxidutsläppen

Region Västerbottens huvudbidrag i Ruggedised handlar om den stora geoenergianläggningen för värme och kyla vid Norrlands universitetssjukhus som döljer sig under parkeringsplatsen vid Regionens hus. Det är en av världens största anläggningar i sitt slag. Enkelt förklarat används den energi som finns i berget till att kyla lokaler på sommaren och för att värma upp dem på vintern. Överskott av energi kan skickas tillbaka ner i lagret för att användas vid ett senare tillfälle.

Region Västerbotten arbetar nu tillsammans med Umeå Energi och Akademiska hus för ta fram en affärsmodell för hur anläggningen kan användas ur ett systemperspektiv för hela Universitetsstaden. De tittar bland annat på hur energisystemen kan kopplas samman och hur värme och kyla kan utbytas mellan organisationerna. Det är inte helt okomplicerat, men till sin hjälp har de forskare och experter från forskningsinstitutet RISE och Umeå universitet.

– Vi vill hitta en modell som visar att man genom att arbeta över gränserna kan minska koldioxidutsläppen utan att försämra de ekonomiska förutsättningarna. Vi vill också ligga i framkant när det gäller att samverka, återvinna och använda gemensamma resurser och inte fastna i tänket där varje företag sköter sig själv. Affärsmodellen ger oss förutsättningar att ta oss vidare i frågan snabbare, säger Kristofer Linder.

Ett annat delprojekt av Ruggedised handlar om hur produktionen i geoenergianläggningen kan optimeras och även hur den kan byggas ut och utvecklas för framtida behov.

Laddplats taxi

I anslutning till bussgatan och norra entrén vid Norrlands universitetssjukhus ska det byggas en snabbladdningscentral för eltaxi via medel från Ruggedised. Anläggningen blir klar hösten 2019. Projektet ligger i framkant när det gäller teknikval och laddningshastighet.

– Det finns få liknande snabbladdningscentraler i Sverige som ger eltaxibilar möjligheten att laddas på tider ned till 20 minuter, säger Kristofer Linder.

Tanken är att snabbladdningscentralen ska bidra till att fler taxibolag vågar gå över till den miljövänligare eldriften. Målet är miljövinster i form av minskade avgasutsläpp och lägre bullernivå i området.

– Det är ett utmärkt läge för en laddningscentral och det känns jättebra att vara med och stimulera till miljövänliga transportsätt för de som färdas till och från sjukhuset. Det blir primärt en tjänst för taxibilar men det är inte otänkbart att privatpersoner också kan komma att få nyttja den på sikt, säger Kristofer Linder.


Förutom den nya snabbladdningscentralen installeras 17 st laddstolpar för elbilar vid sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå under 2019.

Behovsstyrd ventilation och värme

Andra delprojekt i Ruggedised som Region Västerbotten är engagerad i rör bland annat inomhusklimatet i våra byggnader. Här tittar man på hur man kan optimera och bättre kontrollera närvarostyrd ventilation och värme. En annan del rör hur olika aktörer i samhället kan samverka för att utjämna effekttoppar i elnätet och minimera användningen av fossila bränslen.

Om Ruggedised

Ruggedised pågår under åren 2016–2020 och har en budget på cirka 40 miljoner kronor för Umeå. Projektfinansiär är EU:s Horisont 2020-program. Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment.

EU har beviljat 180 miljoner kronor totalt för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT. I Umeå är ”Universitetsstaden” i fokus och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Mer information om de nio projekten som pågår i Umeå inom ramen för Ruggedised finns att läsa på: www.greenumea/ruggedised 

Film som presenterar EU-projektet Ruggedised (engelska)

 

Det här projektet har fått medel från Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horisiont 2020.

www.ruggedised.eu

 

Text: Thomas Jonsson
Foto: Jan Alfredsson

Tillbaka till nyhetslistan