Kömiljard gav kortare köer och nöjdare medarbetare

När pengarna efter den så kallade kömiljarden fördelades för 2019 fick Region Västerbotten ta del av 82 miljoner kronor, nästan full pott och bland de bästa i landet. – Det är naturligtvis ett bra tillskott för hälso- och sjukvården i länet, men den största vinsten är den ökade tillgängligheten för patienterna, säger Ulrica Bergström, chef för länssjukvårdsområde 2.

Ögonkliniken Skeå
Sammantaget har köerna till de tre ögonklinikerna i länet kortats med drygt 1 500 nybesökspatienter och cirka 300 patienter som opererats för gråstarr. Foto: Per Strömbro