Konst är en viktig del av vårdmiljön

Konsten i den nya psykiatribyggnaden vid Norrlands universitetssjukhus är en viktig del av vårdmiljön och har planerats parallellt med byggnationerna. – Den byggnadsanpassade konsten är ett samspel mellan arkitekt och konstnär och det är jätteviktigt att den varit med redan från början av projektet, säger Camilla Caster, konstansvarig för den nya psykiatribyggnaden.

Konst i psykiatrin
Verket ”Ung man och katt” av Karin Laaja etsades in i betongelementen i samband med gjutning och är därför redan på plats på rättspsykiatrins rastgård. Foto: Jan Alfredsson

2015 togs beslutet i dåvarande landstingsfullmäktige att bygga den nya psykiatribyggnaden i Umeå. Den så kallade enprocentregeln, att avsätta cirka en procent av produktionskostnaderna till konst i en offentlig miljö, är inte en tvingande lag utan ett frivilligt åtagande.

De beslutande politikerna i Västerbotten var eniga om att cirka 9,2 miljoner kronor skulle gå till den konstnärliga gestaltningen.

Camilla Caster, till vardags konstnär i Umeå, och tidigare konstansvarig vid landstinget, kopplades tidigt in i arbetet och anställdes som konstkonsult redan 2016. Under det första året var hon med om att ta fram det konstprogram som beskriver utgångspunkterna för de konstnärliga gestaltningarna.

Noga utvald

Där beskrivs att konst i vårdmiljö kan påverka på flera sätt; sinnligt, känslomässigt, rumsligt, fysiskt och intellektuellt och att en noga utvald och rätt placerad konst kan skapa en emotionellt stödjande och utvecklande miljö.

– Även om konsten ska kunna stå för sig själv, måste den också fungera i den miljö den befinner sig i, förklarar Camilla Caster.

Tidigt i projektet valdes åtta konstnärliga gestaltningar ut för psykiatribyggnaden, bland annat verk som ska finnas i huvudentrén, ljusgårdarna och rättspsykiatrins rastgård.

Verksamheten viktig

Konstnärer från hela landet fick skicka in intresseanmälningar och från dessa valde en styrgrupp, bestående av bland andra Camilla Caster, arkitekten, projektledaren och representanter från verksamheten, ut de konstnärer som fick lämna in skissförslag. I september 2016 beslutades om vilka förslag som skulle bli verklighet i den nya byggnaden.

– Alla i styrgruppen var viktiga, inte minst de från verksamheten, betonar Camilla Caster.

Tillgängliga för alla

En av grundprinciperna för de konstnärliga gestaltningarna i det nya psykiatrihuset är att de ska vara tillgängliga för allmänheten. Med ett undantag är de placerade där många passerar.

– Det är en demokratifråga eftersom kostnaderna för verken finansieras med skattemedel, säger Camilla Caster.

– Undantaget är rastgården på rättspsykiatrin som bara kan ses av de som använder gården. Men de kan heller inte se någon annan utomhusmiljö.

Integrerad konst

Förutom den på rättspsykiatrins rastgård är de konstnärliga gestaltningarna inte på plats än och kommer upp i ett senare skede. Men tack vare att konsten varit en del av projektet från början har de kunnat integreras i byggnaden.

– Bland annat har man varit noggrann så att konsten inte påverkas av störande eluttag, brandsläckare eller ventilationsgaller och belysningen har redan monterats där konsten ska placeras, säger Camilla Caster.

Mycket arbete kvar

Det är fortfarande nästan ett och ett halvt år kvar innan den nya psykiatribyggnaden står färdig och mycket arbete återstår. Och Camilla Caster ser framemot ett fortsatt spännande samarbete med verksamheterna.

Förutom uppdraget att ta fram den byggnadsintegrerade konsten, är hon ansvarig för att välja ut så kallad lös konst till bland annat korridorer och väntrum.

– För många är konsten kanske inte första prioritet, men alla är medvetna om nyttan av den. Och att få jobba tillsammans med verksamheterna, höra vad de tycker, lyssna på deras behov och fundera på vad jag ska tänka på när konst ska placeras ut, är en av de roligaste aspekterna av detta jobb, säger Camilla Caster.                                                               

Tillbaka till nyhetslistan