NYHETER 2020-05-08

Kortare öppettider på primärvårdsjouren ska trygga bemanningen på hälsocentralerna

Från och med måndag 11 maj kommer primärvårdsjouren i Umeå att stänga kl. 21.00 på kvällarna. Anledningen är att hälsocentralerna i Umeå behöver säkerställa bemanningen dagtid för att kunna ta emot sina patienter under den pågående pandemin.

Under corona-pandemin ökar trycket på primärvården samtidigt som det finns risk att sjukfrånvaron bland medarbetarna ökar. Primärvårdsjouren i Umeå bemannas av personal från hälsocentralerna i Umeå-området.

Den som arbetat ett pass vid primärvårdsjouren fram till ordinarie stängningstid kl. 23.00 på vardagar och 23.30 på helger, får inte arbeta på morgonen dagen efter på sin ordinarie arbetsplats enligt gällande arbetsmiljölagstiftning.

– Vi gör den här förändringen för att säkerställa att hälsocentralerna har personal som kan arbeta på dagarna för att kunna ta emot och behandla sina listade patienter, säger Karl-Gustav Forsberg, verksamhetschef Primärvårdsjouren och Ålidhems hälsocentral.

Tillgänglighet vid akut sjukdom

Den som blir akut sjuk på kvällar och helger, det vill säga utanför sin hälsocentrals ordinarie öppettider, ska ringa 1177. Då får man prata med en sjuksköterska som bedömer behovet av vård och hänvisar till lämplig mottagning.

Det är det medicinska behovet som styr var och när man får vård. Den som har vårdbehov som inte kan vänta till nästa dag kommer istället att hänvisas till akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus efter kl. 21.00. Den som blir sjuk kan också söka information om sina symtom och få råd på 1177.se.

De nya öppettiderna, kl. 17-21 på vardagar och 8-21 på helger, kommer som minst att gälla till och med augusti.

– Hur länge den här förändringen gäller beror på situationen och smittspridningen utvecklas i länet, säger Karl-Gustav Forsberg

Tillbaka till nyhetslistan