NYHETER 2021-02-15

Kraftig ökning av covid-19 i Lycksele

Antal fall av covid-19 fortsätter att öka i Västerbotten. Under vecka 6 var ökningen kraftig i Lycksele med över 300 konstaterade fall. Det är även fortsatt hög smittspridning i Skellefteå och en lätt ökning i Umeåområdet.

– Smittspridningen är nu hög både i Lycksele och Skellefteå men det är viktigt att vi tillämpar alla förebyggande åtgärder i hela länet för att bromsa smittspridningen. Det är inte läge att slappna av någonstans, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Antalet bekräftade fall var under förra veckan 1066 i Västerbotten, att jämföra med 806 under vecka 5.

– Sedan analyserna satte igång i slutet av december så har vi identifierat totalt 94 fall av den brittiska virusvarianten i länet och mer analyser pågår. Vi bedömer att den bidrar påtagligt till smittspridningen i länet, säger Stephan Stenmark.

– Det är mycket viktigt att träffa så få människor som möjligt, minska rörligheten ute i samhället, hålla distansen, använda munskydd när det rekommenderas och undvika onödiga resor i och utom länet.

Ökat antal provtagningar

Provtagningen i länet håller mycket hög takt. Under vecka 6 analyserades 12 092 tester, (9533 vecka 5.) Av dessa var 8,7 procent positiva, vilket var en ökning från föregående vecka då andelen positiva var 7,9 procent.

Störst andel smittade är fortsatt i åldersgruppen 19–39 år och därefter 40–59 år. Smittspårningen i samhället visar att de flesta smittats på arbetsplatser, i familjen och i andra privata sociala sammanhang.

Fler än 100 av fallen under vecka 6 jobbar inom vård och omsorg, med majoriteten inom kommunal verksamhet.

Fler ringer 1177 från Lycksele

Antalet som ringer 1177 med frågor om covid-relaterade symtom har planat ut i Skellefteå, men ökar fortsatt i Lycksele.

Sett till andra säsongstypiska sjukdomar så är det fortsatt ingen influensa i omlopp och mycket få fall av vinterkräksjuka.

Tillbaka till nyhetslistan