Krafttag för bättre handhygien

Sommaren innebär ny personal, varmare klimat och ett högt tempo inom hälso- och sjukvården. Region Västerbotten lagt in extra kommunikationsinsatser för att påminna och uppmärksamma vårdpersonal om vikten av att använda handsprit för att minska smittspridning.

– Vi ska bli ännu bättre på att använda handsprit. Vi kommer att ha flera aktiviteter under maj och juni där vi uppmärksammar frågan, bland annat har vi tagit fram nytt informationsmaterial som ska spridas internt men också till patienter och de som rör sig i våra vårdmiljöer. Vi försöker nå ut till alla, säger Ingrid Hugosson-Wallgren.

Hon arbetar som kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare inom regionen och är en av initiativtagarna till den kraftsamling som görs för att uppmärksamma vikten av handhygien.

– Vi har en vårmätning varje år som styrs av SKL som skickar ut information om riktlinjer och uppgifter till mätningarna. Mätningarna pågår under två veckor som en observationsstudie. Under hösten får verksamheterna själva välja om de vill följa SKL:s mall eller om de vill göra en självskattemätning, berättar Ingrid Hugosson-Wallgren.

Försämrade resultat

Västerbotten har gjort mätningar av detta slag sedan 2010 och från 2015 har användningen av handsprit minskat. Idag är det ett tapp på fem procent jämfört med tidigare mätningar berättar Ingrid Hugosson-Wallgren.

– Vad den minskade användningen beror på är svårt att svara på, men för att kunna erbjuda bra och säker vård är det dags att nytt sätta fokus och lyfta denna fråga, berättar Jonas Claesson, biträdande hälso-och sjukvårdsdirektör.

Kommunikationsinsatser och nytt material

I och med satsningen kommer personal på vårdhygien stå i centralhallarna på Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus i dag, måndag, med nya informationsbroschyrer, affischer och roll-ups som tagits fram under våren och dela ut handsprit till förbipasserande.

– Målet är att bli ännu bättre – det är därför denna satsning görs, avslutar Ingrid Hugosson-Wallgren.

Tillbaka till nyhetslistan