Stöd för anhöriga efter flygolyckan

Kommunens POSOM-grupp och Kyrkans stödgrupp håller tillsammans med Region Västerbotten även idag måndag ett kriscenter öppet för personer som behöver stöd efter flygolyckan utanför Umeå.

Flaggan

Kriscentret är öppet mellan klockan 08.00 till 18.00 på Ålidhemskyrkan, Studentvägen, i Umeå.

Vid olyckan i söndags omkom alla nio personer på planet och både kommunen och Region Västerbotten flaggar under måndagen på halv stång för de omkomna.

– Det är en tragisk händelse och alla våra tankar går till de anhöriga, säger Peter Olofsson ordförande i regionstyrelsen.

Uppdatering 16 juli:
Det kriscenter som haft öppet under söndag och måndag är nu stängt. Men kommunen har fortsatt beredskap för att möta behov av stöd för anhöriga efter den tragiska flygolyckan.

Mer information finns på kommunens hemsida.
Stöd för anhöriga efter flygolyckan

Presskontakt
Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 72 26

Tillbaka till nyhetslistan