Laddstolpar för elbilar vid länets sjukhus

Under 2019 installeras 17 laddstolpar för elbilar vid sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Dessutom ska en snabbladdare sättas upp för eltaxibilar vid Norrlands universitetssjukhus, bland de snabbaste i Sverige.

Ruggedised
I pilotprojektet ingår också att undersöka hur stort behovet är, hur tekniken fungerar och hur laddstolparna används. Foto: Garo

Intresset för elbilar har det senaste året vuxit enormt och många tror att bilbranschen inom ett tiotal år kan ha förändrats radikalt, från fossildrift till bilar som drivs av förnybara bränslen.

Region Västerbotten sökte och fick under 2018 medel av Klimatklivet för ett pilotprojekt att sätta upp laddstolpar för elbilar på de tre sjukhusen. Naturvårdsverket stöttar genom Klimatklivet åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

Klimatklivet betalar hälften

De 17 stolparna ger normalladdning, det vill säga en elbil kan laddas under en arbetsdag på 6–8 timmar. Kopplingen är av typ-2, den standard som enligt EU ska gälla.

– Den totala investeringen, inköp av stolparna, grävningen och elinstallationen, ligger på 1,2 miljoner kronor. Klimatklivet bidrar med 50 procent av kostnaderna och Region Västerbotten går därmed in med 600 000 kronor, förklarar Kristofer Linder, energiingenjör i Region Västerbotten.

Kartlägger behovet

Nedgrävningarna av stolparna börjar under våren när tjälen går ur jorden. I Lycksele placeras två laddstationer på parkeringen nedanför lasarettet, i Skellefteå placeras fyra nära huvudingången och i Umeå hamnar resterande elva någonstans på parkeringarna mellan Regionens hus och universitetet.

– I pilotprojektet ingår också att undersöka hur stort behovet är, hur tekniken fungerar och hur laddstolparna används, förklarar Kristofer Linder.

Betalning via app

Laddstolparna är inte enbart till för anställda i Region Västerbotten, utan är publika stolpar som alla kan använda.

– Det finns olika lösningar hur betalningen ska lösas, men det kommer troligtvis att ske antingen via en app eller med ett betalkort, säger Kristofer Linder.

De motorvärmaruttag som nu finns på de olika parkeringarna är inte anpassade till att ladda elbilar. Elkablarna är dimensionerade för motorvärmare och inte för kontinuerlig elbilsladdning.                                  

Snabbast i landet

Genom projektet Ruggedised, där Umeå deltar tillsammans med några andra europeiska städer, ska det under våren installeras en snabbladdare vid norra entrén på Norrlands universitetssjukhus. Snabbladdaren bli en av Sveriges snabbaste publika laddare i sitt slag med en kapacitet på omkring 150 kW.

– Placeringen av snabbladdaren ska i första hand vara till för eltaxibilar, säger Kristofer Linder.

Fakta: Ruggedised pågår under åren 2016–2020 och har en budget på cirka 40 miljoner kronor för Umeå. Projektfinansiär är EU:s Horisont 2020-program. Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment.

EU har beviljat 180 miljoner kronor totalt för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT. I Umeå är universitetsstaden i fokus och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE

Läs mer på Ruggediseds webbplats

Tillbaka till nyhetslistan