Livsviktigt med cellprov

Regelbunden cellprovtagning minskar risken för livmoderhalscancer. Ändå är det många som inte går när de blir kallade. Nu är det återigen dags att lägga fokus på länets kvinnor och vikten av att ta cellprov.

Cellprovsveckan, som uppmärksammar vikten av att regelbundet ta gynekologiskt cellprov, har anordnats sedan 2015 i Västerbotten. För att nå ut till alla kvinnor i Västerbotten och motivera dem att gå när de blir kallade använder Region Västerbotten bland annat bioreklam, kulturdoulor, sociala medier och fysiska möten på exempelvis hälsocentraler, kvinnokliniker och SFI-utbildningar, dessutom finns personal i centralhallarna på sjukhusen. 

Vill nå fler­

– I flera delar av världen är livmoderhalscancer fortfarande den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor och beror till stor del på bristande kunskap eller att det inte finns möjlighet att ta cellprov och behandla förändringar. Därför är det extra viktigt att sprida kunskap om livmoderhalscancer och cellprovtagning till kvinnor som kommer från andra länder, säger Hanna A Nyström, samordningsbarnmorska inom Region Västerbotten.

Regionens kulturdoulor, som består av kvinnor från olika länder och kulturer som stöttar nyanlända kvinnor, hjälper till med tolkning när det gäller cellprov. Tillsammans talar de ett tiotal språk.

– Vi hoppas att vi på detta sätt når de som uteblivit tidigare och kan motivera dem att lämna ett cellprov. Kunskap om cellprov ska inte begränsas av språk, säger Hanna A Nyström.

Förändrade åldrar 

– Alla mellan 23 och 68 år som har ett kvinnligt personnummer blir kallade till att lämna cellprov. Det är en barnmorska som tar provet, som sedan skickas till laboratorium för analys. Inom sex veckor efter att du har lämnat cellprov ska du få ett brev med provsvaret, säger Hanna A Nyström.

I Sverige blir kvinnor mellan 23 och 68 år kallade till cellprovskontroll och det är helt kostnadsfritt.

– Tidigare har den övre åldern varit 64 år men Socialstyrelsens rekommendation för cellprov har höjts från 64 till 68 år, säger Hanna A Nyström.

Om cellförändringar och cellprov

Cellförändringar i livmoderhalsen känns inte, men kan utvecklas till cancer om de inte upptäcks i tid. Cirka 80 procent av länets kvinnor går när de blir kallade.

Cellförändringar orsakas oftast av ett virus, HPV, som i många fall läker ut av sig själv men det är ändå väldigt viktigt att gå på regelbundna kontroller när man blir kallad, även om man har vaccinerat sig mot HPV. Genom att tidigt upptäcka cellförändringar kan de behandlas innan de utvecklas till cancer.

– Om du tar cellprov regelbundet har du till 90 procent skydd mot att drabbas av livmoderhalscancer, berättar Hanna A Nyström.

Tack vare att så många kvinnor kommer på sina cellprovskontroller har sjukdomen minskat kraftigt i Sverige. Trots det får 550 kvinnor livmoderhalscancer i Sverige årligen.

Kvinnor kan ringa 090-785 91 32  och få svar på när de tog cellprov senast. De som inte har tagit cellprov under de senaste sex åren erbjuds provtagning i samband med cellprovsveckan.

Tillbaka till nyhetslistan