NYHETER 2024-04-30

Mariehems hälsocentral startar en KOL-skola för att stärka patienters hälsa

Patienter skickas åter till s(KOL)bänken på Mariehems hälsocentral i Umeå där de nu startat en så kallad KOL-skola. Personalen har tagit fram ett utbildningsmaterial med saker patienten kan göra själv för att lindra sina besvär. – KOL är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och i världen, vilket talar för hur viktigt område det är att jobba med, säger Daniel Lindberg, distriktsjuksköterska och en av initiativtagarna till KOL-skolan.

Daniel Lindberg är distriktsjuksköterska och en av initiativtagarna till KOL-skolan.

KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Sjukdomen påverkar lungorna och luftvägarna, vilket kan innebära att du som har det får svårare att andas och orkar mindre än förut, men det kan också påverka kroppen på andra sätt. Det går inte att bota KOL, men det går att göra mycket för att lindra och bromsa besvären

På Mariehems hälsocentral i Umeå har personalen nu startat en så kallad KOL-skola.  Undervisningsmaterialet i skolan består av information om KOL, fysisk aktivitet, andningsövningar, hur man kan hantera KOL i vardagen, rökstopp och medicinering. Det är första gången ett sådant här projekt bedrivs inom primärvården i Västerbotten.

– Vi såg ett stort behov av att hålla i en utbildning för våra patienter med KOL. Det finns så mycket som en patient med KOL kan göra själv för att må bättre i sin sjukdom, vilket ger dem mycket förbättrad hälsa samt minskade kostnader för hälso- och sjukvården. KOL är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och i världen, vilket talar för hur viktigt område det är att jobba med, säger Daniel Lindberg, distriktsjuksköterska och en av initiativtagarna till KOL-skolan.

Astma- och KOL-team ger helhetsbild

På hälsocentralen finns ett astma- och KOL-team bestående av läkare, distriktssköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. De har tillsammans tagit fram KOL-skolan i syfte att ge patienterna rätt förutsättningar både till vardags och vid försämringar.

– För oss kändes det självklart att göra detta tillsammans för våra patienter. KOL påverkar långt ifrån bara luftvägarna och vi alla besitter olika kunskaper då vi har olika professioner, säger David Eriksson, specialistläkare inom allmänmedicin.

Gynnar för både personal och patienter

Under mer än ett års tid har astma- och KOL-teamet arbetat tätt kring KOL-patienterna och upptäckt fördelarna med att nyttja hela teamets kompetens och kunna utbyta lärdomar. Bland annat bokas patienter in på återbesök för teambedömningar där patienten kan genomföra flera olika tester vid samma tillfälle.

Läs mer om KOL på 1177.se.

Text: Robyn Wallén

Tillbaka till nyhetslistan